Recente berichten over mobiliteit, vervoer & OV

Uitgangspunt

Zuid-Holland is prachtig om te wonen en te werken! We zijn de meest dichtbevolkte provincie van Nederland en dat merken we allemaal: drukte op de weg, in de bus en in de trein.

Tegelijk zijn we trots op diverse sectoren in Zuid-Holland, zoals het grootste tuinbouwgebied, bloemen- en sierteelt én een wereldhaven. Maar ook daar zorgt logistiek en transport voor extra drukte op de weg. Goede infrastructuur is dus essentieel.

Vanuit het CDA Zuid-Holland zetten Statenleden zich in voor goede bereikbaarheid van deze sectoren en de doorvoer van goederen. Maar ook voor snelfietspaden, goede en doorgaande provinciale wegen, afstemming van verkeersstromen, veilige vaarwegen voor recreatie en goederenvervoer. Snelle bus- en railverbindingen zijn belangrijk en vindt dat de overheid garant moet staan voor minder drukke maar minsten zo belangrijke OV verbinden naar de dorpskernen. Zo houden we Zuid-Holland vitaal, zowel in de steden als in de buitengebieden.

Actuele projecten

De volgende projecten worden op dit moment (mede) vanuit de provincie Zuid-Holland gerealiseerd:

Rijnlandroute →

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.