21 augustus 2023

CDA bezorgd over uitstel turborotonde Middelharnis

De provincie Zuid-Holland zal de geplande turborotonde bij Middelharnis voorlopig niet aanleggen vanwege budgetoverschrijding. Provinciale Statenlid Tea Both-Verhoeven wil van het college van Gedeputeerde Staten weten of er alternatieven onderzocht kunnen worden om binnen het budget toch een dergelijke rotonde aan te leggen. In het kader van de verkeersveiligheid en doorstroming is de turborotonde met fietstunnel namelijk een belangrijke aanpassing. Samen met BBB heeft zij hierover dan ook schriftelijke vragen gesteld.

Aan de N215 op Goeree-Overflakkee worden momenteel reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd. In dit proces is de volgende stap de aanleg van een turborotonde met fietstunnel bij Middelharnis. Gebleken is dat de kostenoverschrijding hiervan circa 8 miljoen euro bedraagt. Deze overschrijding is vooral toe te schrijven aan de complexe aanleg van de fietstunnel. Dit heeft het college van Gedeputeerde Staten doen besluiten de aanleg van de rotonde (voorlopig) uit te stellen.

CDA en BBB vragen het college om samen met de gemeente Goeree-Overflakkee nader onderzoek te doen naar alternatieven om de rotonde met fietstunnel toch aan te leggen. Goeree-Overflakkee is bereid om technisch onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden. De gemeente gaat namelijk de komende jaren enkele kruispunten die aansluiten op de rotonde verbeteren, maar als de rotonde zelf niet wordt aangepast hebben deze verbeteringen niet het gewenste effect.

Verder vragen CDA en BBB naar het onderzoek dat door de provincie zelf zou worden gedaan om het budget voor de turborotonde toch rond te krijgen. Zij willen weten hoe dit wordt onderzocht en wanneer uitsluitsel kan worden verwacht.

Tea Both-Verhoeven: “De verwachting is dat zonder aanleg van de turborotonde een nieuwe verkeersfuik op de N215 ontstaat. Dit zou jammer zijn want daarmee hebben alle tot nog toe gedane investeringen en verbeteringen op deze belangrijke route niet het gewenste resultaat.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.