Recente berichten over Economie & Energie

Uitgangspunt

Zuid-Holland is de motor van de Nederlandse economie; in de meest drukbevolkte provincie wordt ongeveer 21% van ons nationale inkomen verdiend. Er zijn meer dan  1,7 miljoen mensen werkzaam, en de werkgelegenheid groeit hard door. De diversiteit van de economie is een belangrijke kracht van Zuid-Holland. Alle nationale economische topsectoren zijn in Zuid-Holland ruimschoots aanwezig, zoals chemie, life science & health, energie, agro, logistiek en water. Daarnaast huisvest de provincie één van de grootste wereldhavens. En met haar vele universiteiten en Hogescholen, campussen en onderzoekscentra is er veel innovatie tussen de (top)sectoren.

Door de grote woningbouw opgave komen de bedrijventerreinen in de knel. De CDA-Statenleden willen oplossingen en bescherming voor het bedrijfsleven. We zoeken naar werkbare combinaties van wonen en werken, met oog voor goed en veilig werken en bereikbare bedrijventerreinen. Voor dit veilig werken wil het CDA een stevige aanpak van criminaliteit en ondermijning.

De werkgelegenheid schreeuwt om aandacht. Goede opleidingen en werkervaringsplaatsten zijn noodzakelijk. Werken als het kan. Een baan voor iedereen is nodig, opdat de economie van Zuid-Holland op volle toeren kan blijven draaien. Voor onze internationale werknemers wil het CDA goede huisvesting, bijvoorbeeld bij de bedrijven in de Bollenstreek en het Westland, bij de havens van het Rijnmondgebied, maar ook bij de Universiteiten en onderzoekscentra.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.