CDA Zuid-Holland

Tea Both-Verhoeven

Statenlid

Tea in 't kort
Mijn naam is Tea Both-Verhoeven en ik ben woonachtig in Dirksland op Goeree-Overflakkee. Ik heb bijna 40 jaar in de gezondheidszorg gewerkt en was de laatste jaren wethouder van de gemeente Goeree-Overflakkee. 

Waarom het CDA? 
Ik voel me thuis bij het CDA omdat het CDA vanuit kernwaarden als solidariteit, gerechtigheid en rentmeesterschap probeert van betekenis te zijn voor onze inwoners, organisaties en bedrijven. 

Waarom zit je in Provinciale Staten? 
Omdat Zuid-Holland meer is dan de Randstad. Daarom vind ik dat er in de Provinciale Staten ook vertegenwoordigers moeten zijn die de belangen van het landelijk gebied behartigen. 

Woordvoerder:
-  Energie
-  Warmte
-  Natuur, landbouw en fauna
-  Milieu
-  Klimaatadaptie/gezond en veilig
-  Recreatie, sport en toerisme
-  Bodemdaling
-  Waterrecreatie (m.u.v. vervoer over water)
-  Water (kaderstellende en toezichthoudende rol waterschappen)
-  PAS en stikstof

Regiovertegenwoordiger:
-  Goeree-Overflakkee
-  Hillegom
-  Hoeksche Waard
-  Katwijk
-  Lisse
-  Noordwijk
-  Teylingen

Platformen:
-  Agrarisch netwerk
-  Waterplatform
-  Senioren
-  CDAV

Email : [email protected]

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.