Recente berichten over wonen & omgeving

Uitgangspunt

Zuid-Holland is de dichtsbevolkte provincie van Nederland. Er is veel werkgelegenheid in onze provincie en wanneer je eenmaal hier gevestigd ben wil je niet meer weg. De woningnood is dan ook groot in onze provincie en daarom wil de Provincie Zuid-Holland tot 2030 225.000 woningen bouwen. Om dat te realiseren moet er veel geregeld en verdeeld worden: welke gemeente heeft hoeveel woningen nodig, waar mogen die gebouwd worden en hoe houden we de provincie leefbaar? 

Vanuit het CDA Zuid-Holland zetten Statenleden zich in om deze woningen eerlijk te verdelen over de provincie. Zowel de steden als de kleinere gemeenten en kernen hebben nieuwbouw nodig om voorzieningen in stand te houden of te verbeteren. Daarbij zijn maatschappelijke voorzieningen als scholen, gezondheidszorg, sport, cultuur en ontmoeting voor het CDA onmisbaar. Ook maakt het CDA zich sterk voor sociale woningen, woningen voor starters en middeninkomens, voor alleenstaanden en ouderen. Onze inwoners moeten meer zeggenschap krijgen in welke typen woningen er worden gebouwd.  

Het toevoegen van woningen legt een grote druk op het beperkte groen in onze provincie. Met een enorme economische sector voor fruit, groene, bloemen, bollen en bomen, een lang kustgebied en veel binnenwateren hebben we prachtige gebieden voor wandelen en fietsen, zwemmen en varen. Dat alles vraagt onderhoud en bescherming. Onze statenleden werken zo mee aan een vitaal en gezond Zuid-Holland. 

Grote woningbouwprojecten

Valkenhorst

Op voormalig Marinevliegkamp Valkenburg zal de komende 15 tot 20 jaar een nieuwe woonwijk ontstaan: Valkenhorst. In totaal zullen hier 5.600 woningen gebouwd worden.

Zuidplaspolder

De ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder gaat onder andere over de realisatie van een nieuw dorp met 8.000 woningen met bijbehorende voorzieningen, een bedrijventerrein, infrastructuur, natuur en recreatievoorzieningen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.