04 april 2024

CDA onderstreept belang van circulair bouwen

In de vergadering van de Provinciale Staten op 3 april 2024 werd de nieuwe strategie Circulair Zuid-Holland vastgesteld. Het CDA had al eerder in de commissievergadering het belang van circulair bouwen als onderdeel van de circulaire strategie benadrukt en diende dan ook een motie in om circulaire bedrijven voorrang te geven op bedrijventerreinen mede in. Gedeputeerde Meindert Stolk is blij met de brede steun in Provinciale Staten voor zijn strategie: “Circulair moet het nieuwe normaal worden om onze circulaire ambities te realiseren”.

De provincie Zuid-Holland werkt toe naar een volledig circulaire samenleving in 2050. Volledig circulair betekent dat alle bestaande grondstoffen en materialen worden hergebruikt voor nieuwe producten. De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 50% van het gebruik van grondstoffen. Samenwerking met andere overheden maar ook ondernemers, inwoners en onderzoekers is dan ook essentieel om de ambitie te bereiken.

Een probleem bij de transitie naar circulair bouwen is de schaarse ruimte in Zuid-Holland. Circulaire bouwhubs en sorteercentra zijn cruciaal om meer circulair te gaan bouwen. De provincie heeft op dit moment nauwelijks de nodige instrumenten om circulaire bedrijven prioriteit te geven voor een plek op bedrijventerreinen. Het CDA wordt regelmatig benaderd door belanghebbenden in de bouw die graag circulair willen bouwen maar daarvoor ruimte nodig hebben voor (tijdelijke) opslag. De gedeputeerde liet weten dat hieraan inderdaad grote behoefte is en dat onlangs in de Hoeksche Waard zo’n eerste circulaire bouwhub is gerealiseerd.

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen diende het CDA een motie van D66 mede in om circulaire bedrijven te prioriteren in de toewijzing van schaarse beschikbare ruimte. Bedrijven, die passen in de ambities van Circulair Zuid-Holland, zou voldoende ruimte moeten worden geboden om zich in Zuid-Holland te vestigen dan wel uit te breiden. Bestaande bedrijven zouden hiermee gemotiveerd worden hun bedrijfsvoering circulair te maken.

Woordvoerder Arjen Veerman: “Brede samenwerking is essentieel om een volledige circulaire samenleving te bereiken. Het is mooi dat onze motie is aangenomen en de gedeputeerde, samen met andere overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hiermee aan de slag gaat.”

(foto: beeldbank provincie Zuid-Holland)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.