08 november 2023

Niet alleen maar woningen maar vooral gemeenschappen bouwen

Kijk bij woningbouwprojecten ook of er wel voldoende voorzieningen zijn, zei Michel Rogier bij de bespreking van van provinciebegroting voor 2024. Zo zijn bijvoorbeeld scholen, sportclubs en medische zorg conform het CDA-principe Bouwen aan gemeenschappen essentieel voor een leefbare woonomgeving. Behalve stevig inzetten op voldoende voorzieningen bij binnenstedelijke nieuwbouw wil het CDA in kleine kernen juist een straatje erbij om deze basisvoorzieningen te blijven garanderen.

Maar liefst 85% van de bouwopgave van de provincie Zuid-Holland ligt in binnenstedelijk gebied. Dit betekent een enorme verdichting waar wijken en stadsdelen niet altijd op berekend zijn met hun voorzieningen. Inwoners hebben niets aan een huisarts dichtbij wanneer zij er niet terecht kunnen. Het realiseren van voldoende voorzieningen zoals scholen, huisartsen, winkels en groene ruimten is van vitaal belang om te zorgen voor een gezonde en leefbare omgeving voor alle inwoners. In de kleine kernen ziet het CDA juist dat voorzieningen dreigen te verdwijnen. “Dat kunnen we voorkomen door daar een straatje erbij te bouwen,” aldus Michel Rogier.

De toename van woningbouw is nodig om aan de groeiende vraag naar woningen te voldoen, maar dit mag volgens het CDA niet ten koste gaan van de beschikbaarheid van noodzakelijke voorzieningen. Michel Rogier: “Het is belangrijk dat we een samenleving bouwen, dat is veel meer dan alleen de noodzakelijke woningen. Ik ben dan ook blij dat we met de gedeputeerde gaan kijken wat de rol van de provincie hierbij zou kunnen zijn.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.