04 april 2024

Zee van kansen voor Zuid-Hollandse visserij

Het CDA ziet een zee van kansen voor de toekomst van de visserij in Zuid-Holland in het onlangs gepubliceerde Visserij Ontwikkel Plan (VOP). Dit plan is een belangrijk instrument om de visserijsector in onze provincie te behouden, te versterken en toekomstbestendig te maken. Het CDA wil graag weten wat de rol en betrokkenheid van het college van Gedeputeerde Staten hierbij zal zijn en heeft samen met de VVD schriftelijke vragen gesteld.

Er is een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar gesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de Nederlandse visserijsector te ondersteunen bij de transitie naar een gezonde en duurzame visserij. Dit geld moet ten goede komen aan het vis gerelateerde bedrijfsleven en de gemeenschappen die worden geraakt door de ingrijpende veranderingen in de Noodzeevisserij.

In de provincie Zuid-Holland gaat het om de gemeente Stellendam (valt onder regio Zuidwest Nederland) en de gemeenten Scheveningen en Katwijk (vallen onder de regio Hollandse Haringkust). Zowel in Stellendam als in Scheveningen zullen verschillende projecten worden uitgevoerd ter versterking van de bestaande visafslagen. Voor de diverse projecten in de visserijgemeenschappen in Zuid-Holland is ongeveer € 6,5 miljoen gereserveerd. Aangezien het niet helder is wat de rol van de provincie bij de uitvoering van het VOP is hebben de vragenstellers om een nadere toelichting gevraagd. Ook willen CDA en VVD weten of het college van GS voor de regio Hollandse Haringkust de penvoerende overheid zal zijn.

CDA woordvoerder Tea Both-Verhoeven: “Samen met het CDA Goeree Overflakkee en CDA Den Haag waren wij onlangs op werkbezoek bij de visafslag in Scheveningen. Voor de toekomst van het visserijcluster in Scheveningen is vooral innovatie en transformatie van groot belang om bestaansrecht te houden. Met het geld dat beschikbaar is gesteld vanuit het ministerie kunnen we stappen zetten naar een duurzame toekomst voor de visserij in Zuid-Holland”.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.