06 september 2023

CDA vraagt opheldering Vlietzoom

De CDA fracties van Den Haag, Leidschendam-Voorburg en provincie Zuid-Holland hebben vragen ingediend over de ontwikkelingen rond de Vlietzoom, het gebied langs de Vliet en de A4. De Vlietzoom huisvest onder andere de Leidschendamse woonwijk Park Leeuwenbergh, cultuur-historisch erfgoed als Landgoed Dorrepaal, verschillende sportclubs, een bedrijventerrein en groen en water. Ondanks dat het gebied de komende jaren in ontwikkeling is, zijn er veel onduidelijkheden voor inwoners, verenigingen en bedrijven – zo blijkt uit gesprekken die de CDA-fracties deze zomer hadden.

“Begin juni hebben we met afgevaardigden van de CDA fracties uit Den Haag, Leidschendam-Voorburg en provincie Zuid-Holland gezamenlijk een werkbezoek aan dit gebied gebracht, waar we met eigen ogen de mogelijkheden en uitdagingen van dit gebied zagen. Ook hoorden we welke zorgen leven bij de bewoners, verenigingen en bedrijven die hier gevestigd zijn. Dat was aanleiding om samen met mijn CDA-collega’s vragen te stellen” legt Lieke Muller, raadslid in Leidschendam-Voorburg, uit. Collega-raadslid Liesbeth van der Heide valt haar bij: “We zijn benieuwd wat de effecten van de huidige ontwikkelingen zijn op zaken als flora en fauna, bodemvervuiling, leefbaarheid, waterkwaliteit en de verkeersdruk en -veiligheid. Daarbij maken we ons ook zorgen over wat de ontwikkelingen in de Vlietzoom en Binckhorst betekenen voor onder andere de bereikbaarheid en leefbaarheid van Voorburg west, de woonwijk gelegen tussen de Vlietzoom en Binckhorst.”

CDA Statenlid Arjen Veerman vult aan: “Dit gebied heeft een ingewikkelde structuur waarbij verschillende gemeenten en de provincie een deelverantwoordelijkheid dragen, en is daarom van groot belang voor provincie Zuid-Holland. Juist om die reden sluit het CDA Zuid-Holland zich aan bij de vragen, het is belangrijk om duidelijkheid te krijgen welke afspraken zijn gemaakt over de ontwikkeling van de Vlietzoom.”

“In de Binckhorst, op steenworp afstand van de Vlietzoom, zijn tot 20.000 extra woningen gepland tot 2030. Wij willen weten of er rekening is gehouden met de potentiële invloed van die bevolkingsgroei op de hoognodige voorzieningen die daarvoor nodig zijn. Er is nu al een versnelling nodig van de voorzieningen naast het bouwen van de woontorens. Uiteindelijk moeten we bouwen aan een buurt waar het fijn samenleven is. Mensen die daar gaan wonen willen ook sporten en recreëren in een groene omgeving” besluit Haags CDA-raadslid Hinke de Groot.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.