18 april 2024

CDA blijft zich verzetten tegen zonnepark Roeleveenseweg

Het CDA Zuid-Holland is onaangenaam verrast dat er voor het grootschalige zonnepark aan de Roeleveenseweg in Zoetermeer nu toch een omgevingsvergunning lijkt te komen. Eerder had de gedeputeerde aangegeven niet overtuigd te zijn van dit plan. Het CDA is dan ook verbaasd over het feit dat sinds 4 april een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt. Woordvoerder Tea Both-Verhoeven heeft de gedeputeerde gevraagd wat er is veranderd aan het oorspronkelijke plan om hem over de streep te trekken.

De locatie aan de Roeleveenseweg betreft een gebied waarvan de bestemming oorspronkelijk sport/golfbaan, groen en natuur was. Het CDA wil graag van de gedeputeerde weten hoe een zonnepark zou passen binnen de provinciale ambities van de groenblauwe dooradering, een netwerk van landschapselementen in het landelijk gebied. Ook gaat een keuze voor deze locatie in tegen het aangekondigde verbod op zonneparken in agrarische- en natuurgebieden.

Samen met de CDA fracties in Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp trekt het CDA Zuid-Holland op om de aanleg van een zonnepark aan de Roeleveenseweg tegen te houden. Op 16 januari 2024 werden hierover schriftelijke vragen gesteld. Zolang er andere mogelijkheden zijn om zonnepanelen te plaatsen moet de schaarse ruimte in onze provincie  namelijk niet worden opgeofferd aan grootschalige zonneparken volgens het CDA.

In het kader van het klimaatakkoord maken gemeenten afspraken om de opwekking van hernieuwbare energie te realiseren. Bij het plaatsen van zonnepanelen gaat dit volgens de zogenaamde zonneladder. Eerst wordt gekeken of zonnepanelen op gebouwen kunnen worden gelegd en pas daarna komen terreinen in het buitengebied in beeld. Zo wordt landbouw- en natuurgrond zoveel mogelijk ontzien. Het CDA vraagt zich af of in Zoetermeer wel de correcte procedure van de zonneladder is gevolgd. Het lijkt erop dat er binnen en buiten Zoetermeer nog veel onbenutte mogelijkheden op gebouwen zijn om zonne-energie op te wekken.

Woordvoerder Tea Both-Verhoeven: “Ik ben benieuwd hoe de provincie heeft kunnen besluiten de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen. Ik ben er namelijk niet van overtuigd dat alle mogelijke opties om zonnepanelen elders te plaatsen zijn onderzocht. Het zou jammer zijn als  Zuid-Holland daardoor weer een stukje open ruimte kwijtraakt.”

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.