18 april 2023

CDA stelt vragen over sluiting zorgvoorzieningen

Afgelopen weekend werd in de berm op de A13 bij Delft aan de kant van de weg een baby geboren. De Vlaardingse moeder was samen met haar partner onderweg naar het ziekenhuis, maar haalde de eindbestemming net niet. De auto stopte op de afrit naar Delft-Zuid, op minder dan twee kilometer van het ziekenhuis. Het CDA Vlaardingen waarschuwde al eerder voor dit soort zogenaamde bermbaby's. 

Steeds meer (afdelingen van) ziekenhuizen sluiten hun deuren. Zo is de kraamafdeling in Schiedam recent gesloten en is ook het HagaZiekenhuis in Zoetermeer van plan de geboortezorg af te stoten. Volgens CDA-Statenleden Michel Rogier en Arjen Veerman is het een zorgelijke ontwikkeling dat kraamafdelingen sluiten. “Dit terwijl het bevolkingsaantal groeit en verdichting van de provincie Zuid-Holland alleen maar toeneemt”, aldus Rogier. Situaties zoals gisteren in Delft, moeten volgens de fractie dan ook in de toekomst zo veel mogelijk worden voorkomen. “Het afgelopen weekend waren er veel wegwerkzaamheden rond Vlaardingen en in Rotterdam waren wegen afgesloten. Dat is nu juist waar je je op moet voorbereiden. Zuid-Holland verdicht en daar moeten we voldoende rekening mee houden. Juist ook op het gebied van zorg”, aldus de Statenleden.

Het behoud van dit soort maatschappelijke voorzieningen is voor de fractie aanleiding om vragen te stellen. Zo wil het CDA van Gedeputeerde Staten weten of zij het met het CDA eens zijn dat er voldoende medische zorg dichtbij moet worden gewaarborgd. Ook wil de fractie weten wie er verantwoordelijk is voor voldoende, bereikbare zorg in Zuid-Holland.

Daarbij is deze situatie slechts één voorbeeld van de vele maatschappelijke voorzieningen die (dreigen te) verdwijnen. Het CDA vraagt Gedeputeerde Staten daarom of zij bereid zijn om bij de woningbouwopgave uitdrukkelijk zorg te dragen voor voldoende maatschappelijke voorzieningen, zoals de geboortezorg. Het is volgens de Statenleden erg belangrijk dit als randvoorwaarde in de woningbouwopgave mee te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.