CDA Zuid-Holland

Michel Rogier

Fractievoorzitter

Michel in 't kort
Ik ben Michel Rogier, geboren en getogen in Den Haag. In het dagelijks leven ben ik Statenlid, ambassadeur voor UNICEF, voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking ’s-Gravenhage en werk ik als projectleider Beheer en Onderhoud van Lucas Onderwijs. Al decennia lang zet ik mij in voor mijn stad Den Haag. Zo was ik voorzitter van bewonersorganisaties en lid van diverse stedelijke en regionale overleggroepen. Van 2010 tot 2019 maakte ik deel uit van de gemeenteraad van Den Haag. Vanuit die rollen heb ik ook altijd oog gehad voor gemeenten rond Den Haag. Namens de gemeenteraad van Den Haag was ik vertegenwoordiger in de Adviescommissie Vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Ik kreeg landelijke bekendheid toen het populaire televisieprogramma Zondag met Lubach aandacht schonk aan mijn werk als gemeenteraadslid. 

Waarom het CDA? 
Het CDA is voor mij een partij die mensen, organisaties, verenigingen en bedrijven niet alleen helpt met hun zorgen en wensen en het realiseren van hun doelen, maar er ook voor zorgt dat zij dit in de toekomst zelfstandig kunnen doen. Het CDA geeft niet alleen vis als de nood het hoogst is, maar ook een hengel. 

Waarom zit je in Provinciale Staten? 
Ik vind het enorm belangrijk dat we samenwerken. Om ervoor te zorgen dat we prettig kunnen wonen, dat we de ruimte geven aan ondernemers, dat er voldoende banen zijn en voldoende opleidingen die aansluiten op de arbeidsmarkt. Als overheid geef je ruimte voor initiatieven en stel je met elkaar grenzen, waar dat moet. Samenwerken doe je wat mij betreft met jong en oud, ongeacht je afkomst, geloof of geaardheid. Dat klinkt eenvoudig en dat is het ook. Als je je maar interesseert in een ander en daarbij accepteert dat we verschillende opvattingen kunnen hebben, maar dat we er wel voor elkaar zijn wanneer dit nodig is.

Al sinds ik in buurtorganisaties van Den Haag actief was, heb ik mij vooral bezig gehouden met Ruimtelijke Ordening en Verkeer. Met een enorme woningbouwopgave in de komende jaren, met steeds meer verkeer in onze provincie, zijn dit bij uitstek onderwerpen waar ik mij voor wil inzetten. De afgelopen jaren hebben we als CDA aangegeven dat we in woonwijken moeten zorgen voor voldoende maatschappelijk vastgoed, voor o.a. de dokter, de tandarts, scholen, kindcentra, sport en verenigingen. We stapelen niet alleen stenen, maar bouwen aan gemeenschappen. Dat klinkt logisch maar is niet vanzelfsprekend. Te vaak moeten bijvoorbeeld huisartsen nog in commercieel vastgoed praktijk houden. Ook de komende jaren willen we samen met het Rijk en de gemeenten ervoor zorgen dat hier voldoende aandacht voor is. Voor de nieuwe wijken geldt wat het CDA betreft: "Eerst rollen, dan bouwen" . Er moet vooraf geïnvesteerd worden in voldoende ontsluitingswegen met voldoende ruimte voor Openbaar Vervoer en voor de fiets.

" Michel Rogier, die laat zich niet snel uit het veld slaan...", Arjen Lubach
" Statenlid Rogier heeft een goede lobby in de Tweede Kamer…",  Elsevier Weekblad

Woordvoerder:
-  Mobiliteit en vervoer
-  Luchtvaart
-  Metropool Regio Rotterdam en Den Haag (MRDH)

Regiovertegenwoordiger:
-  Delft
-  Den Haag
-  Lansingerland
-  Leidschendam-Voorburg
-  Midden-Delfland
-  Pijnacker-Nootdorp
-  Rijswijk
-  Wassenaar
-  Westland
-  Zoetermeer

Platformen:
-  
Mobiliteitsplatform
-  CDA steden- en diversiteitsnetwerk

Contactgegevens:
Email:        [email protected]
Website:    www.michelrogier.nl

Het mooiste plekje van Michel Rogier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.