Bijeenkomst Waterplatform

 

Op vrijdag 22 februari 2019 vindt weer een bijeenkomst plaats van het Waterplatform.

Thema
Thema van deze middag is de ontwikkeling van het HoogWaterBeschermingsProgramma (zie ook: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/bescherming-tegen-het-water/maatregelen-om-overstromingen-te-voorkomen/hoogwaterbeschermingsprogramma.aspx.

Het HoogWaterBeschermingsProgramma (HWBP) is een belangrijk onderdeel van de waterveiligheid in Nederland.
Vanwege de nieuwe opzet van de beoordelingen en de ontwikkelingen binnen de organisatie van het HWBP zal de heer Eric Withaar, directielid HWBP, een toelichting hierover komen geven.
Aangezien de waterveiligheid de primaire taak is van de waterschappen, is dit een belangrijk thema wat alle aandacht verdient.

Dit zal tevens de laatste bijeenkomst zijn voor de verkiezingen.

Tijdstip
van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag (Uiterwaardenzaal)

U komt toch ook?

Leo van Gelder,
voorzitter Waterplatform

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.