Bijeenkomst Waterplatform

 

Op vrijdag 24 mei a.s. vindt weer een bijeenkomst plaats van het Waterplatform.
Het thema van deze middag is de Blue deal.
De Blue deal is een samenwerkingsverband tussen de Unie van Waterschappen en de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Buitenlandse Zaken.

Het programma van de Blue Deal loopt tot en met 2030 en heeft als doel om wereldwijd in 40 stroomgebieden 20 miljoen mensen te helpen aan schoon, voldoende en veilig water.
De focus ligt hierbij op het bieden van hulp, het creëren van kansen voor het bedrijfsleven en het leren van andere landen. Nederlandse waterbeheerders kunnen zo hun werk blijven verbeteren.
De waterschappen en ministeries kunnen via de Blue Deal regionale of nationale overheden voor een langere periode bijstaan en met meer middelen. Als partner die helpt bij het zoeken naar oplossingen en niet als partij die investeert of meebouwt.

Het programma draagt daarmee bij aan het behalen van de Sustainable Development Goals 6.3 – 6.6, de Internationale Water Ambitie en de visie van Dutch Water Authorities.

Nadere informatie
Zie hier voor nadere informatie.

Datum
vrijdag 24 mei 2019

Tijdstip
van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1, 2596 AW Den Haag (Uiterwaardenzaal)

U komt toch ook?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.