Leeskring ‘Klimaatbeleid’

Je kunt de krant niet open slaan of er staat een artikel in over het klimaat. Klimaatakkoord, Klimaatmars, klimaatdrammers. Vanuit welk perspectief je het ook benadert: klimaat en klimaatverandering is een kwestie die ons allemaal aangaat!

Klimaatbeleid is het thema van het winternummer 2018 van Christen Democratische Verkenningen. Startpunt van dat nummer is het gegeven dat klimaatverandering een gegeven is. Hoe we de klimaatdoelen kunnen bereiken is de het onderwerp dat centraal staat. Perspectief bieden, tegenstellingen pacificeren, en als overheid zelf het goede voorbeeld geven. Over die pijlers gaat het.

Henri Bontenbal, één van de auteurs, schreef een bijdrage met als titel ‘Tien stellingen op de deur van het partijbureau’. Met een hoopvol verhaal over duurzaamheid krijgt het CDA weer kleur op de wangen. ‘We moeten echt aan de bak met dit thema’.  Over zijn bijdrage (en uiteraard over de overige bijdragen) gaan we tijdens de leeskring met hem én elkaar in gesprek.

De CDA Bestuurdersvereniging afd. Zuid-Holland en de CDA Scholingscommissie Zuid-Holland organiseren regelmatig een leeskring. De volgende staat gepland op woensdag 27 maart. Tijdens deze bijeenkomst zal Henri Bontenbal, één van de auteurs, met ons in gesprek gaan.

Nadere informatie
Het winternummer van CDV over Klimaatbeleid is aan alle leden van de CDA Bestuurdersvereniging toegestuurd. Op de website van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA staat meer informatie over het te bespreken nummer van CDV.

Aanmelden
Graag willen wij weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. Wilt u s.v.p.  aan Arie Slob laten weten of u deelneemt? Dat kan tot uiterlijk vrijdag 22 maart door een mailtje te sturen naar mrarieslob@hetnet.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.