25 januari 2017

Weekbericht van de voorzitter van CDA Zuid-Holland (week 4)

Twee bijzondere zaken

Allereerst het prima partijcongres in Barneveld waar verschillende van onze amendementen royaal de eindstreep hebben gehaald. Zo staat er nu veel duidelijker in het CDA-verkiezingsprogramma waarom de EU belangrijk is.

Ook hebben we als partij afgesproken dat we de onafhankelijkheid van de Centrale Bank niet ter discussie stellen. Als partij staan we borg voor een goede defensie en respecteren we de afspraken met potentiële nieuwe EU-toetreders zoals Macedonië. Begrippen als solidariteit en moreel respect hebben veelvuldig geklonken en dat zal de komende tijd zeker niet minder worden.

Veel dank aan Peter Noordhoek en Peter Viallé voor al het voorwerk en de begeleiding vanaf half oktober. Dankzij jullie inzet heeft het CDA Zuid-Holland duidelijk haar stempel kunnen drukken op het programma.

Natuurlijk het is wennen, die centrale rol voor de provinciale afdeling. Maar ik denk dat het een goede besluitvorming ten goede is gekomen. De lokale afdelingen die actief meededen, hebben ons laten weten dat het goed is bevallen.

Nu is de basis voor een goede campagne gelegd en kunnen we aan de slag. Volg de site en laat je dorp/stad/vereniging groen kleuren!

Vacatures bestuur
De tweede bijzondere zaak waar ik aandacht voor vraag zijn de vacatures in het dagelijks bestuur. Na de recente wisseling van penningmeester heeft onze secretaris Frank Buijs besloten zijn activiteiten uiterlijk 15 maart te moeten stopzetten. Dit vanwege de onmogelijkheid de functie nog langer te combineren met zijn werk en privé-verplichtingen.

Daarnaast is vorige week bekend gemaakt dat onze vice-voorzitter Jos Huizinga kandidaat is voor een wethouderschap in Drenthe. Gezamenlijk hebben we geconcludeerd dat deze mooie aanstaande benoeming betekent dat hij binnenkort zijn werk voor onze provinciale afdeling zal moeten beëindigen.

Heel jammer dat we deze bestuurders zullen moeten missen. Tezamen met de komende voorzittersverkiezingen betekent dit nogal wat voor onze afdeling. Wij spreken daar de komende weken met de resterende DB-leden en het AB over.

Bij deze alvast de oproep: denk met ons mee over mogelijke kandidaten die voldoende tijd kunnen vrijmaken voor een bestuurstaak. De profielen publiceren we de komende weken, maar het gaat er vooral om of je betrokken en accuraat bent en voldoende tijd hebt.

Peter Pennekamp

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.