01 februari 2017

CDA blij met aanpak provincie nieuwe Omgevingswet

De CDA-fractie in Provinciale Staten is enthousiast over de manier waarop de provincie Zuid-Holland aan de slag gaat met de nieuwe Omgevingswet. Het college van Gedeputeerde Staten wil hiervoor beleid ontwikkelen vanuit maatschappelijke opgaven, in afstemming en samenwerking met de provinciale partners. CDA-woordvoerder Ellen Verkoelen: "De wet is er straks voor iedereen: voor bestuurders én voor ondernemers en inwoners. Het CDA is dan ook blij dat de provincie deze partijen wil betrekken bij de ontwikkeling ervan."

In 2019 moet er een Omgevingswet komen. De Omgevingswet wordt een verzameling van de regels voor ruimtelijke projecten. Dit heeft betrekking op wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Ieder onderwerp heeft op dit moment eigen uitgangspunten, werkwijzen en eisen. Daarmee is de wet- en regelgeving zo ingewikkeld geworden, dat ermee werken lastig is. Met de nieuwe Omgevingswet moet het makkelijker worden om ruimtelijke projecten te starten.

Statenlid Verkoelen: "De nieuwe wet vraagt naast veel inhoudelijke en bestuurlijke kennis, om een grote cultuuromslag in het denken van iedereen die er bij betrokken is. Als CDA zijn we dan ook blij met de manier waarop het college van Gedeputeerde Staten hiermee aan de slag wil: opgavegericht en vraag gestuurd, samen met de provinciale partners. Want een wet invoeren die er voor iedereen is, kunnen we niet alleen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.