22 februari 2017

CDA blij met opstarten van nieuwe plaatsingsstrategie voor windturbines

De provincie Zuid-Holland krijgt een nieuw toetsingskader voor het plaatsen van windturbines. Dat werd vandaag toegezegd door het college van Gedeputeerde Staten (GS). Het CDA juicht deze beslissing toe. Statenlid en woordvoerder Ellen Verkoelen: "Voor het CDA is het van groot belang dat we niet met hapsnapbeleid windturbines plaatsen. Een nieuwe plaatsingsstrategie is goed voor meer zorgvuldige afwegingen in de toekomst."

Voor Provinciale Staten stond deze vergadering het onderwerp 'windenergie' op de agenda. Er moest een advies komen over windturbinelocaties in de provincie Zuid-Holland. In de afgelopen weken was er veel discussie over de mogelijk locaties De Balij en Technopolis. Het CDA is tevreden dat GS heeft besloten deze niet op te nemen in het advies. Volgens Verkoelen passen deze nieuwe locaties niet binnen de criteria van het huidige windenergie-plan.

Verkoelen: "Voor het CDA staat als een paal boven water dat de plaatsing van windturbines niet willekeurig of met hapsnapbeleid mag gebeuren. Voortschrijdend inzicht leert ons dan ook dat een nieuw politiek en bestuurlijk toetsingskader nodig is. Het CDA zal erop toezien dat hierbij aandacht is voor draagvlak, betrokkenheid, participatie en compensatie." Bij het herzien van het toetsingskader zullen ook andere overheden en maatschappelijke organisaties betrokken worden. Het voorstel van GS wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2017.

Aanvullend vraagt Verkoelen aandacht voor het plaatsen van windturbines op zee. "Dit blijkt veel goedkoper te zijn dan eerder gedacht. Dat biedt wat het CDA betreft de ruimte hier concreet mee aan de slag te gaan. Met als kanttekening dat ze natuurlijk wel uit het zicht van de kust geplaatst moeten worden."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.