09 maart 2017

Weekbericht van de voorzitter van CDA Zuid-Holland (week 10)

Volop groen

Hoe vergaat het onze kandidaten? Is de eerste vermoeidheid al merkbaar? Gelukkig zie ik alleen maar mensen die bruisen van energie. Om me heen hoor ik ook nog steeds weifelaars: deze keer toch maar CDA, voor het eerst?

Ons programma oogst volop lof, dat staat net als ons financiële plaatje als een huis. De twijfel zit in het overwinnen van negatieve ervaringen/beelden uit het verleden. Ja, we zijn echt veranderd. Niet het besturen staat centraal, maar het uitdragen van onze ideeën.

Voor de journalisten is het best complex. Ja, we voeren het Akkoord van Parijs uit, zo herhalen onze kandidaten, en we doen dat met onze Europese partners. Natuurlijk leggen we ons niet vast op de details, zo gaan wij de verkiezingen in. Soms wat gedetailleerd, soms globaal. Ja, wij staan voor onze idealen en kijken hoe we dat realiseren.

Activiteiten gaan door
Mijn agenda deze weken bestaat uit vele gesprekken met kandidaten en over de campagne zowel landelijk, provinciaal als lokaal in Gouda. Maar ook uit de activiteiten voor Provinciale Staten en de gesprekken aldaar. En wat dachten jullie van allerlei zaken rond het landelijk partijbestuur zoals de cie Lokale Belastingen en de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen.

Ook de activiteiten voor het provinciaal partijbestuur zoals de vacatures en de financiën gaan door. Daarnaast besteed ik aandacht aan de chaos rond het stemmen vanuit het buitenland. Dat moet echt anders het komend jaar. Geweldig hoe Jochem  van Opstal, onze kandidaat uit Berlijn, zich hiervoor inzet.

Stem voor Zuid-Holland
Elke paar uur krijg ik berichten uit ons reusachtige campagneteam. Oproepen om ergens een poll in te vullen. Maar ook berichten over de activiteiten van onze kandidaten, die soms het best lastig hebben als ze in hun peergroup op andersdenkenden stuiten. De taart die woensdag vanuit Zuid-Holland naar het landelijk campagneteam ging, is enorm gewaardeerd, zo laat Ruth Peetoom weten.

Natuurlijk heb ik ook her en der bij sommige uitspraken wel eens de wenkbrauwen gefronst, dat hoort bij een brede volkspartij. We zijn geen stemvee, maar staan wel pal achter Sybrand. Op naar de 28 zetels met, via voorkeurszetels voor diverse mensen, veel kandidaten vanuit onze provincie! Zuid-Holland is de grootste stemmenmachine voor ons en dat laten we blijken. Gebruik je stem strategisch, zou ik ieder willen oproepen.

Peter Pennekamp, 9 maart 2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.