07 april 2017

Weekbericht vanuit het bestuur (week 14)

Ruim twee maanden geleden kreeg de vicevoorzitter van onze provinciale afdeling, Jos Huizinga, de mooie kans om wethouder te worden in de Drentse gemeente Noordenveld. Hierop heb ik van het bestuur het vertrouwen gekregen om deze bestuursfunctie tijdelijk in te vullen tot er een nieuwe vicevoorzitter kan worden gekozen.

Dankzij het vertrouwen van en de goede samenwerking met provinciaal voorzitter Peter Pennekamp en mijn andere bestuursgenoten heb ik de afgelopen tijd de mogelijkheid gekregen om in vele gremia van onze afdeling en onze partij rond te kijken. Hieronder wil ik graag enkele mooie voorbeelden hiervan met u delen.

Het CDA in de stad
Twee weken geleden ben ik op een zonnige zaterdag aanwezig geweest bij een bijeenkomst van het CDA Stedennetwerk in het stadhuis van Utrecht. De Zuid-Hollandse steden waren goed vertegenwoordigd met aanzienlijke delegaties uit onder andere Rotterdam, Den Haag en Leiden.

Onze wethouder in Rotterdam, Hugo de Jonge, schetste enkele thema’s waarop stedelijke CDA-fracties zich volgens hem meer zouden moeten profileren. Om zo als CDA ook in de stad een partij van betekenis te kunnen blijven. Hoewel iedere stad zijn eigen accenten vereist, zijn er genoeg thema’s waar iedereen mee te maken heeft, zoals aandacht voor armoede en moeizame integratie. Zeker op dit soort onderwerpen kan het geen kwaad als er een sterk christendemocratisch geluid klinkt.

Ook kwam de kersverse woordvoerder Grotestedenbeleid van de Tweede Kamerfractie, Zuid-Hollands Kamerlid Chris van Dam, met een duidelijke boodschap voor de CDA'ers in de stad: "Ik wil jullie vertegenwoordiger zijn in Den Haag." Hij vroeg de steden verder om richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 gezamenlijk met enkele prioriteiten te komen waarmee hij aan de slag kan in de Kamer. Er is dus genoeg strijdlust om het CDA-geluid ook in de steden van Zuid-Holland en heel ons land krachtig te doen klinken.

Overheidsparticipatie
Vorige week ben ik bij de conferentie 'Overheidsparticipatie' geweest van de Zuid-Hollandse afdeling van de CDA Bestuurdersvereniging. Elke gemeente in ons land kent wel succesvolle en minder geslaagde voorbeelden van participatie, dus het is goed om je er af en toe rekenschap van te geven dat we niet allemaal het wiel hoeven uit te vinden.

Het was dan ook een interessante bijeenkomst, met bijdragen van Rien Fraanje (oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA) en Elisabeth van Leeuwen (wethouder in de gemeente Giessenlanden). Met voorbeelden uit theorie en praktijk wisten beide sprekers treffend weer te geven hoe je als politicus om moet gaan met inspraak en actieve deelname van inwoners.

Bestuur in beweging
Zoals u wellicht al heeft gemerkt, zijn we op dit moment druk bezig met de invulling van een aantal bestuursfuncties binnen het CDA Zuid-Holland. Zoals ik aan het begin al schreef, zijn we op zoek naar een nieuwe vicevoorzitter. Daarnaast zoeken we een opvolger voor Frank Buijs, onze secretaris, en is op dit moment ook de zoektocht naar een nieuw provinciaal voorzitter in volle gang. Met name bij dit laatste traject ben ik als voorzitter van de Vertrouwenscommissie nauw betrokken.

Er staat al met al het nodige te veranderen. Dit brengt natuurlijk risico’s met zich mee. Maar nog meer dan dat ervaar ik een grote betrokkenheid en een nog grotere hoeveelheid energie bij velen in onze afdeling. Met minder dan een jaar te gaan tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen wil ik er alles aan doen zodat we dit kunnen vasthouden!

Lorenzo Essoussi, vicevoorzitter a.i. CDA Zuid-Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.