09 juni 2017

Kom dinsdag 13 juni stemmen!

Bericht van de voorzitter met de laatste informatie over de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 13 juni a.s. in Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1, Waddinxveen.

Vorig jaar is een commissie ingesteld voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter. Deze verkiezing is uitgesteld tot 13 juni 2017, maar mijn termijn loopt echt per 1 juli af. Dus de tijd dringt.

De commissie heeft de kandidaten getoetst aan het profiel en op grond daarvan unaniem Jan Heijkoop voorgedragen. Er was dus geen meervoudige kandidatuur. Maar inmiddels is Relus Breeuwsma door meerdere afdelingen als tegenkandidaat voorgedragen. Er is dus echt wat te kiezen op 13 juni!

Via de mails aan de afdelingen en de website bent u geïnformeerd over beide kandidaten. Zij kunnen zich op 13 juni presenteren en er zal daarna onder leiding van Alwin de Jong (lid van het landelijk partijbestuur) gelegenheid zijn nader kennis te maken en aan de kandidaten vragen voor te leggen. Voor dit onderdeel van de Algemene Ledenvergadering is een uur uitgetrokken.

Alleen de leden die hun contributie betaald hebben mogen stemmen, maar controle daarop is vanwege de landelijke ICT-perikelen lastig. Natuurlijk verwachten we, dat iedereen zich in lijn met de gangbare normen gedraagt. Wel vragen we eenieder bij de ingang de presentielijst in te vullen, waarna u een stembiljet ontvangt.

Op 13 juni staan er nog twee andere belangrijke punten op de agenda: de evaluatie van de Tweede Kamerverkiezingen vanuit Zuid-Hollands perspectief en de tussenbalans van onze Statenfractie na twee jaar. Kortom, een vergadering waarin zowel inhoud als procedurele punten aan de orde komen en een ideale gelegenheid om uw lidmaatschap actief te benutten.

Tot slot is op veler verzoek nogmaals de bestuurlijke samenstelling van het Algemeen Bestuur als stuk ter kennisname bijgevoegd.

Ik hoop u in Waddinxveen te treffen. De locatie is dicht bij het spoor dus ook per openbaar vervoer prima bereikbaar.

Tot 13 juni!

Peter Pennekamp
voorzitter CDA Zuid-Holland

Voor meer informatie over de ALV en voor de stukken: klik hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.