16 juni 2017

Slotwoord voorzitter Peter Pennekamp

Terugblik op zijn periode als voorzitter, uitgesproken door Peter Pennekamp tijdens de ALV van 13 juni jl.

4½ jaar

In het nieuwe katern heb ik al een beetje teruggeblikt, maar ik hecht eraan vanavond ook iets te zeggen.

Voorzitter-zijn van het CDA Zuid-Holland was een bijzondere ervaring. Een vrijwilligersorganisatie leiden is geheel anders dan een professionele organisatie. Tegelijkertijd vergt het wel minstens zo veel daadkracht.

We hebben een partij met veel betrokken mensen die vaak inhoudelijk geïnteresseerd zeggen te zijn. Hun oriëntatie is veelal landelijk/internationaal en lokaal. De provincie komt echt op het derde plan.

In de afdeling Zuid-Holland zijn de onderlinge omgangsvormen me tegengevallen. De organisatie kenmerkt zich veel minder door het samen zoeken naar de beste oplossingen. Ook menen sommigen zich forse aantijgingen (tegen anderen) te kunnen permitteren. De omgangsvormen die landelijk bepleit worden, gelden blijkbaar voor hen onderling niet.

Er is veel aandacht voor de processen, waarbij het doel helaas naar de achtergrond verschuift. En dat terwijl lidmaatschap van een politieke partij een vorm van invulling geven aan je burgerzin is.

Helaas passeerden in de afgelopen vier jaar vier secretarissen, vier penningmeesters en vier secretarieel ondersteuners. Het vrijwilligerswerk wordt vaak onderschat en is geen opstapje, zeg ik nog maar eens ook in bredere zin.

Genoten heb ik van:
-  de voorbereidingen van landelijke partijcongressen en vooral de inzet bij de amendementen;
-  het scouten van, en spreken met kandidaten voor de Tweede Kamer waar we nu al weer drie jaar geleden aan begonnen;
-  de Jumelage met CDU Kreis Bonn, en dan vooral naast de gezelligheid het bespreken van de gezamenlijke Europese agenda;
-  het samenspel in het DB waar we ondanks mindere ervaringen elkaar bleven steunen zoals je mag verwachten;
-  de betrokkenheid van de trouwe AB-leden;
-  de intensieve samenwerking met vooral de provinciaal leden van het landelijk PB en niet alleen de Randstadleden. Heerlijk om snel via onze landelijke appgroep een positie te verkennen;
-  een enkel werkbezoek en platformbijeenkomst, zoals over de zeewaterspiegel.

Ik heb veel geleerd over de rol van het provinciaal bestuur en de waterschappen, maar ook gezien dat democratische vernieuwing echt nodig is. Hopelijk kan onze visiegroep Democratie met nieuwe ideeën komen.

Tot slot noem ik toch een paar mensen waarop ik altijd kon vertrouwen: Jos Huizinga, die met stille trom is vertrokken; de Peters, die bleven sjouwen aan de partijcongresactiviteiten en veel meer dan dat; Rutger Ploum vanuit het DB: heerlijk om snel te kunnen schakelen en oplossingen te vinden; Meindert Stolk, die met een fors vernieuwde Statenfractie aan de slag mocht; Alwin de Jong vanuit de grote steden en Randstad; maar ook onze praatgroep en tot slot Monique: een kanjer waarop we konden bouwen toen Carla de Jager helaas uitviel.

Mensen, ik draag 1 juli het stokje echt over. Maar ik ben wat mij betreft zeker niet uit beeld. Als ik vanuit betrokkenheid, kennis en ervaring kan blijven bijdragen aan een nog effectiever CDA en een beter openbaar bestuur dat oplossingen kan aandragen, dan doe ik het graag!

Lees ook het weekbericht vanuit het bestuur, waarin voorzitter Peter Pennekamp terugblikt op afgelopen dinsdag: "een top ALV in een tjokvol Cultuurhuys in Waddinxveen."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.