30 juni 2017

Bericht vanuit het bestuur (week 26)

Beste CDA’ers,

Vanaf morgen neem ik officieel de voorzittershamer van Peter Pennekamp over. Maar dat betekent niet dat ik sinds de zeer goed bezochte ledenvergadering op 13 juni (ruim 230 deelnemers!) stil heb gezeten...!

Met veel afdelingen heb ik inmiddels contact gehad. Het doel is om samen met de nieuwe vicevoorzitter Christine Flåten-Daskalakis alle bijna zestig afdelingen vóór de zomervakantie te spreken. Het is goed om snel kennis te maken. Daarbij kunnen we flinke stappen zetten om het beeld helder te krijgen of in alle gemeenten zal worden deelgenomen aan de verkiezingen. Hoe staan de afdelingen ervoor? Waar is behoefte aan? En hoe kunnen we elkaar helpen?

Inspireren en samenwerken
Samen met het DB wil ik de komende tijd bouwen aan korte lijnen tussen lokale afdelingen en de provinciale afdeling. De eerste app-groep van afdelingsvoorzitters is inmiddels opgestart, later volgen meer groepen. Zo kunnen we elkaar leren kennen, inspireren én samenwerking bevorderen. Zie daar de eerste stappen om een echte netwerkvereniging te worden!

Op 5 juli komt het bestuur van de provinciale afdeling voor het eerst in nieuwe setting bijeen. Ik zie uit naar de samenwerking in de komende periode.

Relus Breeuwsma
[email protected]
06-15123784

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.