07 juli 2018

Adri Bom-Lemstra lijsttrekker Provinciale Statenverkiezingen 2019

Adri Bom-Lemstra opnieuw gekozen als lijsttrekker voor de verkiezingen van
Provinciale Staten Zuid-Holland

De leden van het CDA Zuid-Holland hebben mevrouw Adri Bom-Lemstra gisteren tijdens een drukbezochte ledenvergadering opnieuw unaniem gekozen als lijsttrekker voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten. In 2015 was zij ook al lijsttrekker voor het CDA.

De afgelopen jaren heeft Adri Bom-Lemstra zich met grote betrokkenheid en kennis van zaken ingezet als gedeputeerde namens het CDA. Binnen het college van Gedeputeerde Staten is zij verantwoordelijk voor de portefeuille ruimtelijke ordening en economie.
In deze periode is de provincie Zuid-Holland een van de meest innovatieve provincies geworden.

De leden en het bestuur van het CDA Zuid-Holland zijn verheugd, dat Adri ook ditmaal de lijst voor het CDA gaat aanvoeren.

“De provincie staat aan de vooravond van grote veranderingen en opgaven op het gebied van klimaat en duurzaamheid, die grote impact zullen hebben op onze samenleving. Samen met kennisinstellingen en bedrijven zullen overheden die veranderingen het hoofd gaan bieden. Daarbij gaat innovatie een belangrijke rol spelen. Om de urgentie op deze beleidsterreinen te benadrukken, zal het CDA Zuid-Holland een ‘agenda duurzaamheid’ opstellen. Ook zal worden ingezet op het snel realiseren van de grote woningbouwopgave, waarbij een betaalbare woning voor iedereen het doel is”, aldus Adri Bom-Lemstra.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.