10 november 2017

ALV CDA Zuid-Holland: 29 november

Wilt u kennismaken met onze nieuwe vicepremier en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Voor Rotterdammers is hij een bekend gezicht, voor anderen een fris nieuw gezicht. Wie is Hugo de Jonge? Wat wil hij bereiken met zijn ministerschap?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van CDA Zuid-Holland is er volop gelegenheid om op een interactieve wijze kennis te maken met Hugo de Jonge. U hebt de gelegenheid om met hem in debat te gaan over de plannen van zijn ministerie. Tevens hebt u nu de kans om die vragen te stellen over onderwerpen die u altijd al eens wilde bespreken met deze CDA-politicus.

Het Dagelijks Bestuur van CDA Zuid-Holland nodigt u van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen. U komt toch ook?

Datum
De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op woensdag 29 november 2017.
Let op: deze datum is anders dan eerder gecommuniceerd in het regiokatern.

Tijdstip
Van 20.00 tot 22.00 uur (met inloop vanaf 19.30 uur).

Locatie
Sociëteit aan de Maas, Veerdam 1 te Rotterdam.

Agenda
Het aangepaste agendavoorstel vindt u hier.
Het verslag van de vorige ALV en de financiële stukken zijn op te vragen bij het secretariaat van CDA Zuid-Holland, [email protected].

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.