28 maart 2018

Bericht vanuit het bestuur (week 13)

Beste CDA’ers en geïnteresseerden,

De verkiezingen voor dit jaar liggen weer achter ons. Inmiddels wordt in veel gemeenten onderhandeld over de samenstelling van nieuwe coalities: welke partijen vormen samen een meerderheid? Wie wil met wie? Waar het CDA in de afgelopen weken heel zichtbaar was op straat, zijn velen nu te vinden in zaaltjes van gemeentehuizen. Mijn eerste oproep is daarom: blijf zichtbaar!

Mijn tweede oproep is gericht aan al die (nieuwe) kandidaten, die soms voor het eerst hebben meegedaan aan de campagne: blijf betrokken! We hebben jullie als CDA hard nodig, bij het bouwen aan de toekomst van de partij. Het CDA zal zich meer en meer omvormen tot netwerkpartij, nieuwe ideeën en energie is daarbij van grote waarde. Er is altijd een plek om iets te betekenen.

Dan richting alle CDA’ers die stoppen als raadslid of wethouder: de partij is jullie zeer veel dank verschuldigd! In het bijzonder een felicitatie aan alle Koninklijk gedecoreerden. Wat een mooie blijk van waardering voor jaren inzet voor de publieke zaak. Ook richting jullie zeg ik: de partij zou graag jullie kennis en ervaring willen benutten. Denk daarom in de komende tijd goed na over jullie politieke toekomst. De HRM-commissie is daarbij graag bereid mee te denken. 

In de nieuwsbrief van twee weken geleden heeft u kunnen lezen dat de procedure voor de Provinciale Statenverkiezingen en die van de waterschappen is geopend. Via de website kunt u de formulieren voor kandidaatstelling downloaden. Kandidaat-lijsttrekkers kunnen reageren tot 16 april. Voor de andere plekken op de lijst tot 6 juni. 

Ten slotte: dit is het moment om leden te werven.

Relus Breeuwsma
Voorzitter CDA Zuid-Holland
breeuwsmacda@gmail.com

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.