08 november 2019

Bericht vanuit het bestuur (week 45)

Beste CDA’ers,
Morgen is het CDA-congres is Maarssen. Veel aanmeldingen, veel actualiteit en een nieuwe opzet. Ik zie er naar uit weer veel partijgenoten te ontmoeten. Het CDA Zuid-Holland heeft weer een aantal resoluties (standpunten!) voorbereid en draagt daardoor bij aan de inhoudelijke koers van de partij, dit keer onder andere over ‘ondermijning’ en wens voor een stabieler Gemeentefonds en Provinciefonds. Ook heeft de Provinciale Ledenvergadering vorige week besloten resoluties te steunen, onder andere die van de CDA-senioren over ‘pensioenen’.

Over de inhoudelijke koers van de partij richting 2030 spreken we morgen ook voor het eerst met de commissie Geluk. Gister werd het rapport Zij-aan-Zij gepresenteerd. Het is goed dat dat gesprek wordt gevoerd en ik wil vooral benadrukken dat het rapport een discussienotitie is. Het CDA gaat hierover met leden en belangenorganisaties (boerenorganisaties, ouderenbonden, werkgevers, werknemersorganisaties, etc) in gesprek en dat zal leiden tot een definitieve notitie namens het Wetenschappelijk Instituut in maart. Naast twee grote bijeenkomsten die daarvoor in Zwolle en Eindhoven worden georganiseerd, pakken we ook in Zuid-Holland die handschoen op.
Het is belangrijk voor de toekomst van het CDA te werken aan een lange termijn visie en die te bediscussiëren. Juist nu er geen verkiezingen voor de deur staan hebben we die gelegenheid dat te doen. Tijdens het congres wordt hiervoor de aftrap gegeven. Ik hoop u daar te treffen.
 
Relus Breeuwsma
voorzitter CDA Zuid-Holland
breeuwsmacda@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.