03 november 2022

CDA en VVD Gedeputeerden zetten zich samen met agrarische ondernemers in voor een Zuid-Hollandse aanpak van het stikstofbeleid

Gedeputeerden van Zuid-Holland Meindert Stolk (land- en tuinbouw, CDA) en Jeannette Baljeu (stikstof, VVD) zijn voornemens gezamenlijk met de boeren te willen streven naar gebieds-oplossingen op maat.

Met het rapport van Johan Remkes in de hand is het tijd om het verloren vertrouwen terug te winnen, stellen ze. “Zuid-Holland is te gevarieerd voor een eenzijdige aanpak. Zelf hadden we al drie gebiedstypen aangewezen; de zuidwestelijke delta, de veenweiden en het kustgebied. Daarin sturen we op hoofdlijnen, die we in de regio verder differentiëren in samenspraak met de betrokkenen. De stikstof-aanpak is voor ons geen dictaat. Het is een samenspel”, aldus Stolk.

Stolk was vorige week aanwezig op de thema-avond van CDA Nissewaard waar ook over de aanpak van het stikstofbeleid werd gesproken. De aanwezigen herkenden dat het vertrouwen tussen de overheid en de sector ernstig geschaad is. Stolk verwees naar de provinciale aanpak die op 1 juli 2023 in duidelijke planvorming gereed moet zijn. “Neem als sector nu al initiatief om je gezamenlijk zo goed mogelijk voor te bereiden op te verwachten regelgeving ook al is nog veel onduidelijk”, stelde Stolk. Ook Jaco Kastelein, woordvoerder stikstof van de CDA- Statenfractie, beaamt dit. “Het is altijd beter dat de agrarische sector een stap voorwaarts zet. De provincie moet een goed plan omarmen en zorgen dat er voldoende tijd is om het in te vullen. Bij het invullen van de opdracht moet er oog zijn voor verdiencapaciteit en kansen voor jonge ondernemers. Dit is de voorwaarde om er een succes van te maken”.

Het CDA-Nissewaard heeft het initiatief genomen om een motie op te stellen, waarin het college wordt opgeroepen in actie te komen en initiatief te nemen voor een overleg met de agrarische sector, natuurorganisaties en de provincie om samen te komen tot een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan en rekening houdt met de belangen van de sector, de natuur, de gemeente en de provincie. Deze motie is raadsbreed aangenomen. Het CDA-Nissewaard is blij dat zij met de themabijeenkomst van vorige week een bijdrage kan leveren aan herstel van het vertrouwen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.