19 september 2019

CDA: Gezamenlijk zoeken naar oplossingen stikstofprobleem

Op 29 mei oordeelde de Raad van State dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt mag worden voor vergunningverlening. Hierdoor lijken 3.300 bouwprojecten in Zuid-Holland geen doorgang te vinden, terwijl het tekort aan woningen toeneemt. CDA-Statenlid Michel Rogier vraagt om passende maatregelen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. 

De hoogste rechterlijke organisatie in het bestuursrecht oordeelde dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden niet voldoet. De uitspraak heeft grote gevolgen voor de woningbouw in Zuid-Holland en de (intensieve) veehouderij.

Tijdens de commissievergadering van 18 september bespraken de Statenleden van Zuid-Holland de mogelijkheden om het grote aantal bouwprojecten in de provincie alsnog door te kunnen laten gaan. Volgens CDA-Statenlid Michel Rogier is dit helaas niet veel. “We zijn hierin compleet afhankelijk van de landelijke regelgeving,” aldus Rogier. “Als provincie kunnen we op dit moment gewoon weinig doen. Het enige haalbare, waar nu aan wordt gewerkt, is de huidige rekentool vervangen met een preciezere tool. Dat is niet de meest ideale oplossing, maar kan er wel voor zorgen dat een aantal projecten in de provincie toch door kunnen gaan.”

Rogier riep tijdens de commissievergadering op om passende maatregelen te nemen. Rogier: “We zullen als provincie niet tégen, maar mét veehouders en land- en tuinbouworganisaties moeten werken aan oplossingen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.