12 april 2022

CDA: Het moet anders!

Het CDA Zuid-Holland is erg geschrokken van de langverwachte ‘Stikstofbrief’ van minister Christianne van der Wal van Stikstof en Natuur. Haar brief van 1 april jl. geeft volgens de CDA-Statenfractie een eenzijdige benadering van de situatie, namelijk alsof de agrarische sector de voornaamste oorzaak is van het stikstofprobleem. Geen woord over de inspanningen over de afgelopen 30 jaar en de reductie die de sector gedurende deze periode heeft gerealiseerd. Heel begrijpelijk dat de reacties vanuit de sector er niet om liegen: boos, onthutst, gefrustreerd. Ook het Tweede Kamerdebat gaf het CDA geen vertrouwen op een goede uitkomst.

Dat we met elkaar een inspanning moeten leveren, dat is duidelijk. Maar het CDA in Zuid-Holland begrijpt niet waarom er zo’n groot verschil wordt gemaakt tussen industrie, bouw en transport enerzijds en de agrarische sector anderzijds. “Vanuit de agrarische sector zijn legio voorstellen gedaan om stikstofuitstoot te reduceren, zoals meer koeien in de weide en minder op stal, meer water gebruiken bij het mest uitrijden, bronscheiding, werken met ammoniakbinders en nog veel meer,” aldus CDA-Statenlid Jaco Kastelein. “Waarom heeft de minister daar geen oog voor?” Volgens Kastelein zijn de gebiedsprocessen al ingewikkeld genoeg en de brief van de minister heeft het er niet makkelijker op gemaakt.

Het CDA Zuid-Holland vreest dat de door de minister voorgestelde aanpak niet zal werken en denkt dat er betere oplossingen zijn. Daarvoor zal de minister een aantal zaken moeten oplossen en verduidelijken. Zo zal er meer ingezet moeten worden op innovatie. Daarbij moeten boeren dan ook gelijkwaardig aan andere sectoren - zoals de luchtvaart en zware industrieën - behandeld worden; zet in op innovatie en geef een realistisch tijdpad om te veranderen. Reducerende maatregelen moeten erkend en gestimuleerd worden, zoals maatregelen die de emissie van ammoniak verlagen. En als onze boeren moeten veranderen, dient er wel een verdienmodel te zijn. Dat biedt de minister nog niet en is een groot gemis.

Het CDA ziet ook graag de discussie over de lijst met innovatieve emissiebeperkende systemen stoppen. Zoek in plaats daarvan naar de nodige oplossingen, zodat de systemen beter werken en waarmee bedrijven – door intern salderen – weer binnen de bestaande vergunning kunnen werken. Daarbij is niet de Kritische Depositie Waarde de maatlat, maar de instandhouding van de natuur.

Het CDA Zuid-Holland is ervan overtuigd dat er meer bereikt kan worden door samen te werken met de agrarische sector en roept de minister op om hetzelfde te doen. De eenzijdige benadering resulteert enkel in weerstand en maakt het behalen van de doelstellingen een grote zo niet onmogelijke opgave. Het moet echt anders!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.