28 juli 2022

CDA: Infrastructurele projecten voor betere verkeersveiligheid moeten voorrang krijgen

“We hebben als provincie veel en grote ambities, terwijl cijfers laten zien dat niet alles zo maar mogelijk is of straks zal zijn,” zo sprak CDA-Fractievoorzitter Michel Rogier tijdens de laatste Provinciale Statenvergadering over het thema Mobiliteit. Bij de behandeling van de Kadernota gaf Rogier aan dat - voor het maken van infrastructurele keuzes - het voor het CDA van belang is dat met name projecten die met verkeersveiligheid te maken hebben, niet in het geding komen.

Rogier pleitte dat er met de schaarse middelen ook inventiever omgegaan moet worden met de mogelijkheden. Als voorbeeld hiervan noemde hij het verkeersveilig maken van de kruising van de N209 met de Heerewegh, één van de gevaarlijke kruispunten in Benthuizen. “Er komt een onderzoek naar de verkeersveiligheid op deze kruising, waar een cofinanciering vanuit het bedrijfsleven is aangeboden,” aldus Rogier. De Vermeulen Groep, een ondernemen die vlak bij de kruising is gevestigd, wil hierin meefinancieren. Vandaag besteedde het Algemeen Dagblad ook aandacht aan de verkeerssituatie en de welwillendheid van de Vermeulen Groep om hierbij te helpen.

Fractievoorzitter Rogier is erg blij dat gedeputeerde Zevenbergen met de gemeente Alphen aan den Rijn in gesprek gaat over het verkeersveilig maken van de kruising. “Verkeersveiligheid staat voorop. Punt.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.