1092376676
13 december 2022

CDA stelt vragen over geluidshinder van Schiphol in Zuid-Holland

Hoewel het aantal vliegbewegingen tijdens de coronacrisis terugnam, laat het aantal meldingen van vliegtuigoverlast een tegenovergesteld beeld zien. Vooral de Leidse regio springt eruit als het gaat om toenemende geluidshinder van vliegverkeer. Reden voor de CDA-Statenfractie om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Afgelopen vrijdag bracht de CDA-Statenfractie een bezoek aan diverse gemeenten in de Leidse regio. Op het stadhuis van Leiden uitte wethouder Julius Terpstra (CDA) zijn zorgen over de toenemende hinder. Niet alleen omdat de Kaagbaan – waar vliegtuigen in de richting van Leiden opstijgen en landen – steeds frequenter gebruikt wordt. Ook vanwege de plannen om een tweede Kaagbaan op Schiphol aan te leggen, parallel aan de bestaande Kaagbaan. Daarmee zouden een aantal andere start- en landingsbanen komen te vervallen, waardoor nog meer vliegverkeer over de Leidse regio zou moeten plaatsvinden. Het kabinet zal uiterlijk medio 2023 besluiten of het grond in Haarlemmermeer hiervoor nog langer wil reserveren.

Daarnaast verscheen er gisteren een uitgebreid artikel van Omroep West over vliegtuigoverlast van Schiphol in de Leidse regio. Verschillende gemeenten zaten eind 2019 al met Schiphol aan tafel om de overlast te bespreken, maar dit heeft niet tot verandering geleid. Het aantal klachten is sindsdien alleen maar toegenomen. Oegstgeest spant de kroon, maar ook in Leiden, Teylingen en Kaag en Braassem liegen de cijfers er niet om. Begin 2021 zijn ruim driekwart van de top 25 gemeenten waar de meeste meldingen vandaan komen, afkomstig uit de Leidse regio.

De CDA-Statenfractie heeft daarop schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. “Zeker nu het aantal vliegbewegingen na de coronacrisis weer toeneemt, zal de hinder in de Leidse regio er niet minder om worden,” aldus CDA-fractievoorzitter Michel Rogier. Het CDA wil van het college weten of zij bekend zijn met de hoeveelheid klachten en hoe de toename te verklaren is. “Maar ook bij welke overlegorganen de provincie gesprekspartner is voor wat betreft Schiphol. De Leidse regio is onderdeel van Zuid-Holland, dus ook de provincie moet een stem hebben in de te nemen maatregelen om geluidshinder te beperken.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.