29 juli 2019

CDA: Stop landbouwverkeer door dorpskern Leimuiden

Hoewel de provincie eind mei het verzoek van de gemeente Kaag en Braassem afwees om landbouwverkeer toe te laten op de N207, lost dat de verkeersonveilige situatie in de dorpskern van Leimuiden niet op. Het CDA Zuid-Holland ziet echter een kans om de situatie te verbeteren - rekening houdend met de eerdere bezwaren van de provincie - en stelt schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten.

Eind februari verzocht de gemeente Kaag en Braassem de provincie om een pilot te houden voor het toelaten van landbouwverkeer op de N207. Hoewel de provincie inmiddels ter hoogte van Leimuiden maatregelen neemt in het project Passage Leimuiden’, werd het aanvankelijke verzoek niet gehonoreerd. De reden is dat de nieuwe Drechtsbrug niet gedimensioneerd is voor landbouwverkeer en de busstroken langs de N207 uitsluitend voor R-net bedoeld zijn. Wel gaat de provincie voor de N207 ter hoogte van Leimuiden maatregelen nemen in het project Passage Leimuiden.

“Levensgevaarlijk,” zo beschrijft CDA-Statenlid Moniek van Sandick de verkeerssituatie in en om Leimuiden. “Het landbouwverkeer is een groot probleem voor de gemeente. Omdat dit verkeer niet is toegestaan om over de N207 te rijden, ontstaan er gevaarlijke situaties in de dorpskern.

Nu er op de rotonde Vriezenweg een smart verkeerslicht komt, ziet de CDA-Statenfractie van Zuid-Holland kans om het landbouwverkeer toch tussen de rotonde en de dorpskern over de N207 te laten lopen. “Daarbij moet uiteraard wel rekening worden gehouden met de R-net bussen,” aldus CDA-Statenlid Moniek van Sandick. “Als CDA zouden wij graag een smart verkeerslichtensysteem zien op de N207, zodanig dat de R-net bussen voorrang hebben en het landbouwverkeer de parallelweg kan verlaten om gebruik te maken van bestaande busstrook over het slechts 2 kilometer lange traject.”

Het CDA Zuid-Holland heeft het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of zij bereid is deze mogelijkheid te onderzoeken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.