Transport,Tank,Car,Lng,By,Rail,,Gas,-,Oil,Products.
04 april 2022

CDA: Stop met vervoer gevaarlijke stoffen door Zwijndrecht en Dordrecht!

De CDA-Statenfractie van Zuid-Holland zal komende woensdag tijdens de Provinciale Statenvergadering vragen stellen over de veiligheidsrisico’s op het spoor in Zwijndrecht en Dordrecht. De Veiligheidsregio Zuid-Holland heeft onlangs een brandbrief gestuurd waarin zij aangaven dat de brandweer niet genoeg blusmiddelen heeft bij calamiteiten.

In het verleden zijn er miljoenen geïnvesteerd in meer veiligheidsmaatregelen op dit stuk spoor, maar volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland blijkt dit nog steeds niet op orde te zijn. De Veiligheidsregio Zuid-Holland spreekt zelfs van een onacceptabel groot veiligheidsrisico met gevaar voor omwonenden en brandweermensen.

“Onacceptabel,” zo reageert CDA Statenlid Maurits de Haan over de onveilige situatie. “Over het spoor gaan grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen door bewoond gebied en dat is voor de CDA-fractie sowieso al ongewenst,” aldus De Haan. Fractievoorzitter Michel Rogier die zich bezighoudt met de bereikbaarheid van Zuid-Holland over weg, water en spoor: “We zijn voor onze economie enorm afhankelijk van goed functionerend vervoer, maar het moet wel verantwoord gaan en al helemaal in bewoond gebied.”

De CDA-fractie heeft sterk de indruk dat de verantwoordelijke partijen voor de veiligheid op het spoor vooral naar elkaar wijzen. “Wat het CDA betreft wachten we niet tot het kalf verdronken is en moet de Provincie Zuid-Holland bij ProRail erop aandringen om het vervoer van gevaarlijke stoffen op te schorten totdat de benodigde veiligheidsmaatregelen naar het oordeel van de Veiligheidsregio Zuid-Holland functioneren,” aldus Rogier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.