10 november 2021

CDA: Verder zoeken naar oplossing bereikbaarheid Duin- en Bollenstreek

In de begroting is de keuze gemaakt om een gereserveerd bedrag van 20 miljoen euro voor de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek op de lange termijn anders in de begroting te verwerken. Deze bezuiniging op de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek doet pijn en de noodzaak om oplossingen te vinden is onverminderd groot.

Het CDA heeft het initiatief genomen om via een gezamenlijke motie met VVD en CU/SGP de opdracht te geven aan de provincie om met de regio te komen tot de beste oplossing voor knelpunten in de bereikbaarheid.

Michel Rogier: "In het geval dat een door de regio gedragen en levensvatbaar voorkeurspakket maatregelen bevat die optellen tot het initiële beschikbare budget van 47,2 miljoen euro, willen wij dat de gedeputeerde dit plan ter beoordeling aan Provinciale Staten voorlegt." Wat het CDA betreft wordt er ook gestart met een onderzoek voor twee volwaardige oeververbindingen in of nabij Lisse. "Niet alleen voor OV en fiets, maar ook voor de auto. Ik ben blij met de toezegging van de gedeputeerde aan het CDA dat hij voor goede plannen hiervoor open staat, "aldus Rogier.

Bekijk de 'Motie Mobiliteitsmaatregelen Duin- en Bollenstreek’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.