2043903209
28 oktober 2022

CDA vraagt opheldering over gevolgen afkeuring Feyenoord City

Eerder deze week heeft de Raad van State het project Feyenoord City afgekeurd. Niet alleen is daarmee een streep gehaald door de ruim 3.700 huur- en koopwoningen, ook grote infrastructurele plannen zoals de nieuwe oeververbinding staan op losse schroeven. Reden genoeg voor het CDA om hier opheldering over te vragen.

Het project Feyenoord City betekende aanvankelijk een geheel nieuwe stadswijk met een nieuw Feyenoord stadion aan het water, met winkels, voorzieningen en dus 3.700 huur- en koopwoningen. Het stadion was een belangrijk onderdeel van het bestemmingsplan, maar op het moment dat de Rotterdamse gemeenteraad het bestemmingsplan in december 2020 goedkeurde, was het nog onvoldoende verzekerd dat Feyenoord ook daadwerkelijk gebruik van het stadion ging maken, zo concludeert de Raad van State. Toen de club zich terugtrok uit het project, ging er een streep door het stadion en daarmee kan volgens de Raad van State ook de woningbouw niet doorgaan.

CDA-fractievoorzitter Michel Rogier is verbaasd dat Rotterdam haar zaken niet op orde heeft. “De gemeenteraad had destijds al moeten weten dat er een bepaalde onzekerheid bestond over de uitvoerbaarheid van de plannen. Dat terwijl we de grootschalige woningbouw hard nodig hebben. En nu staan ook grote infrastructurele plannen zoals de oeververbinding en de aansluitingen bij de Algeracorridor op losse schroeven.” Het CDA heeft dan ook vragen over de gevolgen van dit besluit op de beslissingen met betrekking tot deze infrastructurele projecten.

Ook René Segers, fractievoorzitter van CDA Rotterdam, is verbolgen over de situatie. “De vorige wethouder bezwoer dat het bestemmingsplan destijds vastgesteld moest worden en dat het absoluut geen risico vormde wanneer het nieuwe stadion toch niet door zou gaan. Delen van het bestemmingsplan zouden altijd standhouden, zo werd ons voorgehouden.” In Rotterdam vraagt het CDA dus eveneens om opheldering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.