25 maart 2022

CDA: Westlands water moet en kan schoner worden

Afgelopen dinsdag 22 maart meldde Omroep West dat het oppervlaktewater in Westland het smerigste water van Nederland is. Er worden diverse soorten bestrijdingsmiddelen aangetroffen vanuit de glastuinbouwbedrijven, maar het lek is nog altijd niet gevonden. CDA-Statenlid Jaco Kastelein noemt de situatie ernstig, maar ziet tegelijkertijd ook een kans voor de glastuinbouw.

“Waterkwaliteit is van groot belang voor een gezonde leefomgeving,” aldus Kastelein. Volgens het Statenlid is de situatie rondom het Westlandse water zeker ernstig en is haast geboden om met een oplossing te komen. “Maar ik geloof niet dat tuinders moedwillige vervuilers zijn. Het is eerst taak om de oorzaak en de lekken op te sporen. Diffuse lekken zijn de moeilijkste, maar moeten aangepakt worden. Het is in ons aller belang om water op orde te krijgen, gezien de doelen van de Kaderrichtlijn Water.” Kastelein doelt daarmee op de uitgangspunten die zijn opgesteld om de achteruitgang van de chemische en ecologische toestand van water een halt toe te roepen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland wil daarom meer actie ondernemen en de Algemene Waterschapspartij (AWP) wil dat dit drastisch wordt aangepakt door de vervuiler – in dit geval de glastuinbouwsector – mee te laten betalen. Het CDA begrijpt dat het Hoogheemraadschap moet optreden, maar ziet ook een kans ontstaan. “Er ontstaat op deze manier steeds meer een behoefte om groene gewasbeschermingsmiddelen te gaan toepassen.” Groene gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen van natuurlijke oorsprong, met een ingeschat laag risico voor mens, dier en milieu. Kastelein riep een jaar geleden het college al op om stappen te zetten om samen met de agrarische sector te komen tot een haalbaar plan en een gezamenlijke gedragen oplossing. Daarbij is de lange doorlooptijd bij het toelaten van groene middelen een voornaamste bottleneck.

“Krijgen we het niet op orde, dan is de kans groot op heel vergaande maatregelen. Zo ver moeten we het niet laten komen,” zo concludeert Kastelein. “We zijn ervan overtuigd dat het Hoogheemraadschap en de tuinders hier uit gaan komen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.