09 mei 2018

CDA wil bijstelling plan voor de sluis in Leidschendam

Naar aanleiding van de commotie over de plannen voor de sluis in Leidschendam heeft het CDA in Provinciale Staten gevraagd of aanpassingen van de plannen mogelijk zijn.

De provincie Zuid Holland voert in het najaar en de winter van 2018-2019 groot onderhoud uit aan de sluis in Leidschendam. De negentiende-eeuwse sluis, het sluiswachtershuisje en de ophaalbruggen staan sinds 1998 op de Rijksmonumentenlijst. Zeker sinds de renovatie in 2006 is de sluis met omliggende horecabedrijven en hun terrassen een belangrijke en succesvolle trekpleister.

Bij de presentatie van de plannen, werd duidelijk dat de provincie voornemens is niet alleen onderhoud te plegen aan de sluis, maar daarbij ook heggen en hekken wil plaatsen rond de sluiskolk. Deze mededeling heeft geleid tot veel commotie bij omwonenden en belanghebbenden.

Als reactie hierop bracht CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk een bezoek aan sluis, samen met lokale CDA-raadsleden Ron van Duffelen en Fred Duijn. "Er zijn inmiddels 3000 mensen die de petitie hebben getekend om de plaatsing van hekken en heggen te voorkomen," aldus Kees de Jeu, initiatiefnemer van de petitie. Als gevolg van de commotie over de plannen zal de CDA-Statenfractie van Zuid-Holland vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten over de voorgenomen plannen. Fractievoorzitter Meindert Stolk. "Het open karakter van de sluis moet behouden blijven. Als inderdaad vanuit Europese wetgeving blijkt dat er maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van de veiligheid, zullen we erop aandringen dat er gesproken wordt met de initiatiefnemers van de petitie om tot een alternatieve oplossing te komen. Zodanig, dat het karakter van de sluis behouden blijft en er een oplossing gevonden wordt die wel draagvlak heeft."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.