16 augustus 2022

CDA: Zorgen om stopzetten verbreding A4

Dat de stikstofcrisis niet alleen voor de agrarische sector gevolgen heeft, bleek vorige week wel uit het bericht van Omroep West dat de verbreding van de A4 tussen Burgerveen en Leidschendam voorlopig van de baan is. Volgens het bericht moeten er keuzes gemaakt worden in welke infrastructurele projecten de hoogste prioriteit hebben en daar valt de verbreding van de A4 dus niet in.

Daarop heeft het CDA in Zuid-Holland samen met de Statenfracties van VVD en ChristenUnie/SGP vragen gesteld aan het college. De zorgen van het stopzetten van het project zitten bij CDA-Fractievoorzitter Michel Rogier vooral in de consequenties op andere projecten. “De verbreding van de A4 had vooral tot doel om de toenemende drukte in de regio enigszins te ontlasten. De vraag is dan ook wat de gevolgen zijn voor het onderliggend Provinciaal wegennet waar wij als provincie over gaan? Want de drukte is niet zomaar weg. We moeten huizen bouwen en meer inwoners betekent meer mobiliteit. We willen dan ook weten of dit besluit gevolgen heeft voor eventuele woningbouwplannen.”

Ook VVD-Statenlid Jeroen van Dijken ziet de urgentie om als provincie op dit besluit te acteren. “Door steeds meer auto’s op de weg is het belangrijker dan ooit dat we Zuid-Holland in beweging houden. Daarom stelt dit besluit van de minister teleur. Ik wil snel weten of het uitstel van de verbreding van de A4 ook gevolgen heeft voor onze provinciale wegen en woningbouwplannen. Zo ja, dan moet de provincie snel om tafel met de minister en aandringen om het project gewoon volgens planning uit te voeren. Een signaal dat wat mij betreft de provincie en regio sowieso moet afgeven.” Volgens Statenlid Gerard van de Breevaart (ChristenUnie/SGP) kan de keuze van uitstel eenvoudiger gemaakt worden dan de gevolgen voor velen kunnen zijn. “Daarom zou integrale duidelijkheid van oorzaak, gevolg en keuzemogelijkheden erg wenselijk zijn.”

Naast de zorgen om de druk op provinciale wegen, waren er tevens plannen om geluidswerende voorzieningen te realiseren langs of nabij dit tracé. In de voorbereidende fase zijn veel bomen gekapt voor de verbreding, waardoor de gemeente Voorschoten geluidsoverlast ervaart van de snelweg. “We hebben het college daarom ook gevraagd of dit besluit gevolgen heeft voor de realisatie van de geluidswerende voorzieningen,” aldus Rogier.

Overigens heeft Rijkswaterstaat wel de intentie om het project in een later stadium op te pakken, maar daar is nu nog niets over te zeggen en dat zal sowieso niet eerder dan 2025 worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.