02 november 2019

CDA Zuid-Holland: de stikstofdiscussie gaat iedereen aan.

De emoties rondom het stikstofdossier lopen hoog op, aan alle kanten, en dat is begrijpelijk. Het frustreert dat zovelen onzeker zijn over wat er nog gaat komen. Maar nog meer om te zien dat dit vraagstuk het land lijkt te verdelen. Alsof je ‘voor of tegen de boeren’ bent, en dat het daarmee opgelost kan worden. Terwijl dat natuurlijk een schijnvoorstelling is. Of je nu in Zuid-Holland woont of in Drenthe, maakt eigenlijk niet uit. We hebben als land, en meer nog, als Europa, een probleem met stikstof, en daar zullen we met elkaar een oplossing voor moeten vinden. Dus niet ‘de boeren’ die het moeten oplossen, of ‘de stad’. ‘De bouwbedrijven’ of ‘de industrie’.

Landbouw en natuur zijn wat het CDA betreft verweven. Een landschap waarin ook gewoond en gewerkt wordt, kan prima bio-divers zijn. Nederlandse boeren zijn niet alleen kampioen in produceren, maar ook in duurzaam en toekomstbestendig werken. De vraag naar voedsel zal wereldwijd, en ook in Nederland, niet afnemen. Als het hier niet geproduceerd wordt, wordt het elders ter wereld, waarschijnlijk minder duurzaam, geproduceerd. Dat is iets om rekening mee te houden. Voor de lange termijn rijzen er echter wel vragen over of het huidige productieniveau op ons kleine stukje aarde houdbaar is. 

Als CDA hanteren we het uitgangspunt van respect voor natuur en landschap, inclusief de bedrijvigheid die ons land en onze voedselvoorziening doet draaien. Dat betekent dat er ook perspectief moet zijn voor agrariërs. Dat zij het vertrouwen moeten hebben dat ze hun bedrijf kunnen runnen op basis van wat hen toegezegd is. Wel moet er actief op zoek gegaan worden naar agrariërs die willen overwegen hun bedrijf op te heffen. Als daar een respectvolle benadering én regeling mee gepaard gaat, is onze overtuiging dat er bedrijven te vinden zijn die daarvoor in aanmerking willen komen. Boeren die overwegen te stoppen hebben jaren met toewijding ons voedsel geproduceerd.

Het CDA in de Tweede Kamer heeft aangedrongen op een onderzoek naar betere onderbouwing van de drempelwaarde voor stikstof, en op betere metingen en een check van het wetenschappelijk model dat de emissies en depositie in natuurgebieden vaststelt. Dit onderzoek is binnen enkele maanden afgerond, en dan kunnen conclusies ook meer gedragen zijn. Nu er nog zoveel licht zit tussen de waarden die in de ons omringende landen worden gehanteerd en waar in ons land mee wordt gewerkt, hebben boeren het gevoel dat zij onterecht benadeeld worden. Het CDA wil dat dit wordt opgelost.

Het CDA benadrukt dat dit dossier met respect voor alle betrokkenen aangegaan moet worden. Dat begint ermee elkaar niet voor voldongen feiten te stellen. En dat betekent dat er overleg moet zijn met alle partijen, dat mensen zich gehoord moet voelen. We willen ook dat er aandacht komt voor de vele innovaties, leertuinen en pilotprojecten die nu al draaien. Er zijn veel kansrijke manieren verkend om stikstofreductie te bereiken. Juist in Zuid-Holland lopen we op dit punt voorop. Wij willen dat onze bestuurders deze innovaties omarmen en gaan gebruiken, onder andere door door belemmerende regelgeving te herzien en te ondersteunen. 

We willen dit aangaan met respect voor de Natura2000 gebieden, maar ook met realisme over het kleine stukje aarde dat wij als Nederland bezetten. Wat dat betreft zou een evaluatie op zijn plaats zijn over de manier waarop Natura2000 tot stand is gekomen, en of de doelen daarvan terecht en haalbaar zijn binnen onze Nederlandse context.

Wat moet er nu gebeuren? Op korte termijn zet het CDA in op een tijdelijke verhoging van de drempelwaarden, tot het aangekondigde onderzoek meer duidelijkheid geeft. In de tussentijd zal echt actie gezet moeten worden op het repareren van het overleg en vertrouwen met de verschillende sectoren. Wat ons betreft kan er ook al een begin worden gemaakt met het uitwerken van mogelijkheden voor het ondersteunen van innovatieve maatregelen, en met een regeling voor boeren die vrijwillig willen stoppen. 

Het is een uitdaging én een opdracht om dit dossier met elkaar, op alle niveaus, het hoofd te bieden. Het CDA gelooft dat we dat kunnen. Nederland heeft een lange staat van dienst in samenwerken om bedreigingen te verslaan. Met een koel hoofd en een warm hart, en wederzijds respect.

Zie ook:
BB TV: De antwoorden op jouw stikstofvragen
Motie van Jaco Geurts

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.