15 juni 2018

Europa Special

Na de drukte rondom de gemeenteraadsverkiezingen, zijn velen in onze provincie alweer druk bezig met de volgende verkiezing. Lijsttrekkers, kandidaten, verkiezingsprogramma’s, campagneplannen…Allemaal voorbereidingen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen op 20 maart 2019. Maar wist u dat 2 maanden later, op 23 mei 2019, er nog andere verkiezingen plaatsvinden, die voor het Europees Parlement?

Om de discussie over ons Europese verkiezingsprogramma te starten, zijn door heel Nederland Europa-specials georganiseerd. Zo ook bij ons in de provincie, waar op 26 mei in het Hofstad Lyceum tientallen leden van het CDA Zuid-Holland bijeenkwamen om mee te praten. Met een interactief programma werden heel uiteenlopende wensen en zorgen van onze leden geïnventariseerd. Is verdere Europese integratie wenselijk of moeten we een pas op de plaats maken? Welke positie moet het CDA innemen? Al deze input wordt meegenomen naar de programcommissie. Ook op latere momenten zal u als lid nog uw input kunnen leveren voor het Europese verkiezingsprogramma van onze partij.

Het Dagelijks Bestuur dankt de werkgroep Europa van de commissie Buitenland voor de organisatie van de Europa-special en de sprekers voor hun bijdragen! To be continued!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.