19 april 2024

Geef voorrang aan PAS-melders

Het CDA Zuid-Holland is ontstemd over het bericht dat de Schiphol Group onlangs twee Zuid-Hollandse boeren heeft opgekocht om stikstofruimte te verkrijgen voor Rotterdam The Hague Airport. Volgens het CDA wordt het door een dergelijke handelwijze steeds lastiger om stikstofruimte vrij te maken voor zogenaamde PAS-melders. Gesteund door BBB, CU en SGP heeft CDA woordvoerder Tea Both-Verhoeven in schriftelijke vragen het college van GS opgeroepen vaart te maken met het legaliseren van de PAS-melders.

Het Rijk heeft in 2022 een legalisatieprogramma opgezet om, samen met de provincies, stikstofruimte voor PAS-melders vrij te maken waarmee legalisatie van deze groep agrariërs mogelijk gemaakt kan worden. PAS-melders verkeren inmiddels al langere tijd in onzekerheid over voortzetting van hun bedrijf. In maart en juli 2022 drongen Provinciale Staten van Zuid-Holland in moties al aan op versnelling van legalisering en duidelijkheid voor de betrokken bedrijven, maar tot nog toe is dit nauwelijks van de grond gekomen.

Tea Both-Verhoeven (CDA): “In de provincie Utrecht komt binnenkort een voorstel aan de orde om via de stikstofdepositiebank voorrang te geven aan PAS-melders. Zo’n aanpak biedt perspectief voor deze groep agrariërs die al zolang in onzekerheid verkeert. Wij hebben het college van GS gevraagd om een dergelijke aanpak ook in Zuid-Holland te overwegen.”

In het Programma Aanpak Stikstof (PAS) was het voor (agrarisch) ondernemers mogelijk om via een melding onder de Wet natuurbescherming (Wnb) toestemming te krijgen voor activiteiten met weinig stikstofneerslag. In 2019 beoordeelde de Raad van State dat het PAS in strijd was met de Europese Habitatrichtlijnen en moesten ondernemers alsnog een vergunning aanvragen. We kennen deze groep nu als PAS-melders.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.