08 november 2017

Human capital agenda voor Zuid-Hollandse arbeidsmarkt

'Human capital', menselijke kennis en kunde, is van levensbelang voor de Zuid-Hollandse economie. Toch is het in steeds meer sectoren lastig om voldoende gekwalificeerde medewerkers te vinden. Daarom riep het CDA Zuid-Holland de provincie vandaag op extra in te zetten op het afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Samen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven gaat gewerkt worden aan een 'human capital agenda'. Statenlid Muzaffer Cetin: "Een goede match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, en een blijvend goed opgeleide beroepsbevolking zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de economie in onze provincie. Wat het CDA betreft kan de provincie hierin een coördinerende rol vervullen. Wij zijn blij dat Zuid-Holland hier in de komende tijd mee aan de slag gaat."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.