3D wooden table looking out to a defocussed Christmas tree
21 december 2020

Kerstgroet

Het einde van het jaar komt alweer in zicht; een jaar dat altijd bekend zal staan als het ‘corona-jaar’. Zoals Commissaris van de Koning Jaap Smit het treffend verwoordde tijdens de laatste vergadering van Provinciale Staten van dit jaar: “Een jaar om zo snel mogelijk te vergeten, en tegelijkertijd een jaar om nooit te vergeten”.

Onvoorstelbaar hoe een jaar dat begon met optimisme en goede economische vooruitzichten, totaal anders verlopen is door een nieuw virus dat onbeheersbaar over de wereld rondwaarde en dat ons heeft laten beseffen hoe kwetsbaar we zijn. We zien dagelijks de gevolgen voor de economie en andere sectoren. Maar ook het verdriet van mensen die een dierbare verloren, of hun bedrijf of hun baan. Of van hen voor wie vooral de sociale beperkingen leiden tot meer eenzaamheid en isolatie.

Een crisis die gelukkig ook tot hele mooie en creatieve voorbeelden leidde van saamhorigheid en solidariteit. Spontane initiatieven om mensen te bezoeken die alleen zijn, projecten in de buurt om ouderen ondersteuning te bieden en bedrijven die spontaan hun medewerkers beschikbaar stellen om te helpen in de zorg. Het is geweldig om te zien hoe veel mensen zich inzetten voor een ander. Soms door een kleine attentie, zoals het doen van een boodschap, maar soms ook door het groter aan te pakken. Een prachtig voorbeeld is het verhaal van een 90-jarige Hagenaar, die zich onder meer zorgen maakte over het voorbestaan van zijn favoriete restaurant. Om daaraan bij te dragen, bestelt hij al twee maanden elke dag 30 maaltijden, die hij vervolgens laat bezorgen bij een opvanglocatie van het Leger des Heils. Hartverwarmend.

De beperkingen en maatregelen zijn voor veel mensen zwaar. Maar toch wil ik er een groep specifiek uitlichten: de mensen in de zorg. Al driekwart jaar lang ervaren zij dagelijks wat het coronavirus kan aanrichten. Zij verdienen grote bewondering en respect en ik hoop echt dat er ook voor hen dat de komende feestdagen een moment van rust meebrengen.

Door de aanscherping van maatregelen zullen de kerstdagen dit jaar helaas anders zijn dan anders. Geen grote feestelijke kerstvieringen, kerkdiensten of concerten en ook geen grote diners met familie of vrienden. Daarbij mogen we gelukkig voor ogen houden dat de boodschap van het kerstfeest wel altijd hetzelfde blijft: de boodschap van verzoening, van de komst van licht in een wereld die soms zo donker lijkt. Licht dat ons mag inspireren om naar elkaar om te kijken en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.

Namens de fractie van CDA-Zuid Holland wens ik u graag mooie en inspirerende kerstdagen toe, een goede jaarwisseling en een voorspoedig en gezond 2021.

Meindert Stolk
Fractievoorzitter CDA ZuidHolland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.