27 maart 2020

Lichtpuntjes in tijden van crisis

Dagelijks honderden nieuwe besmettingen, veel mensen die komen te overlijden, overvolle IC-afdelingen en de enorme economische impact. Wereldwijd. De Coronacrisis raakt ons allemaal, elke dag. Zonder af te doen aan de ernst van de situatie, zijn er wellicht ook lichtpuntjes te melden in deze crisistijd? 

Sociaal
Ondanks de ‘social distancing’ door de maatregelen om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, zijn de afgelopen weken enorm veel prachtige initiatieven gestart om er voor elkaar te zijn en naar elkaar om te zien. Saamhorigheid, samenwerken en naar een ander omkijken is essentieel in deze crisis. Via diverse websites – waaronder www.alsjijzorgtpasikop.nl – kunnen mensen zich aanmelden om hulp te bieden of om hulp te vragen. Op de sociale media is de hashtag #coronahulp bedacht om hulpbehoevenden te helpen. Massaal wordt waardering uitgesproken en steun betuigd aan het zorgpersoneel en de vitale beroepen. Vrijwilligers melden zich aan bij het ziekenhuis. Meer dan ooit staan we zij-aan-zij om de impact van het virus te beperken.

Korte ketens
Ook de land- en tuinbouw wordt hard getroffen. Voor de bloementeelt in bijvoorbeeld het Westland en de Duin- en Bollenstreek zien we veel handel vernietigd wordt. Tegelijkertijd zijn er verschillende initiatieven gestart om dit te voorkomen. Zo wordt gehoor gegeven aan de oproep om rechtstreeks bij de teler te kopen en zien we de verkoopstalletjes aan de weg oppoppen. Een verkorting van de keten dus. Dat geldt ook voor boeren en tuinders die rechtstreeks aan de consument verkopen. “In de provincie Zuid-Holland krijgt duurzame landbouw en korte keten initiatieven al geruime tijd de aandacht,” aldus CDA-Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. “Tijdens deze crisis zien we deze ontwikkeling versneld op gang komen.” 

Het einde van de crisis is nog niet in zicht. Maar de saamhorigheid, de behulpzaamheid en creativiteit biedt hoop dat we - met elkaar – de crisis het hoofd kunnen bieden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.