16 november 2022

Miljoenen extra beschikbaar voor infrastructuur Zuid-Holland

Maandag maakte staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) namens het kabinet bekend dat er vele honderden miljoenen extra geïnvesteerd gaat worden in de verbetering van de infrastructuur in de zuidelijke Randstad. Zo wordt er onder andere geïnvesteerd in een extra oeververbinding in Rotterdam, een nieuwe tramlijn van Den Haag naar Delft, de Merwedelingenlijn en een verbetering van de spoorlijn Leiden-Dordrecht. Daarnaast wordt er meer dan 76 miljoen euro geïnvesteerd in de verbreding van de N57 tussen Hellevoetsluis en Brielle, en wordt er een betere aansluiting op de rijksweg A15 gemaakt. 

Volgens het kabinet is het noodzakelijk om de komende jaren flink te investeren in een grotere bereikbaarheid van de regio’s. Volgens de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge is dit noodzakelijk, aangezien er duizenden extra woningen worden gebouwd in de provincie Zuid-Holland, in het bijzonder naast de spoorlijnen. Mede hierdoor zijn er in de afgelopen maanden extra middelen beschikbaar gesteld. In totaal krijgt Den Haag zo’n 80 miljoen euro uit het potje. Deze middelen worden onder andere geïnvesteerd in de bereikbaarheid van de Laakhavens, de Binckhorst en Zuidwest. 

De investeringen zijn tot stand gekomen door een goede samenwerking met de regio, het Rijk en de Provincie Zuid-Holland. CDA-fractievoorzitter Michel Rogier is dankbaar voor de samenwerking en de investeringen. “Een geweldige impuls voor het openbaar vervoer in onze Provincie. Deze is noodzakelijk voor een betere bereikbaarheid van onze steden en nieuwe woonlocaties daarbuiten”, aldus Rogier. “We gaan wat het CDA betreft niet stilzitten, maar gaan ons nu focussen op de plannen voor een lightrail-verbinding door het Westland. Een verbetering van het openbaar vervoer in het Westland is hard nodig”, stelt Rogier. 

Daarnaast is het CDA erg tevreden met het toekennen van het budget voor verbreding van de N57. "De weg is nu al krap en onveilig. Het CDA heeft altijd aangegeven dat wanneer de Blankenburgtunnel open gaat, er sowieso ook een oplossing moet komen voor de N57. Die gaat er nu tot Hellevoetsluis komen. Wat het CDA betreft gaan we ons de komende jaren ook inzetten voor het deel naar Stellendam”, aldus Rogier.

Ook is de fractie voornemens zich verder in te zetten voor veilige alternatieve routes van de transport van gevaarlijke stoffen voor de Drechtsteden. "Ik verwacht dat de Gedeputeerde Staten hun invloed bij het Rijk en Profail gebruiken om daar met deze nieuwe investeringen zo snel mogelijk verandering in te brengen", stelt Rogier. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.