19 februari 2018

Oud-premier Ruud Lubbers overleden

Op 14 februari 2018 is oud-premier en minister van staat Ruud Lubbers op 78-jarige leeftijd overleden. Ruud Lubbers was in de periode tussen 1973 en 1994 Kamerlid, fractievoorzitter, minister, en minister-president voor eerst de KVP en later het CDA. Hij leidde drie kabinetten in de jaren ‘80 en ‘90, en is daarmee niet alleen de jongste maar ook de langstzittende premier van Nederland geweest. 

CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma: ‘Met groot verdriet heb ik kennis genomen van het overlijden van oud-premier en minister van staat, Ruud Lubbers. Lubbers was een groot staatsman en een overtuigd christendemocraat. Afkomstig uit een Rotterdamse ondernemersfamilie koos Lubbers op jonge leeftijd voor een loopbaan in dienst van het algemeen belang. Een hele generatie Nederlanders groeide op in de tijd dat hij minister, fractievoorzitter en premier was. Nederland is Lubbers veel dank verschuldigd voor de doortastende en kundige wijze waarop hij ons land land uit de diepe crisis van de jaren tachtig heeft geloodst.

’CDA-partijvoorzitter Ruth Peetoom: ‘Ruud Lubbers was een groot premier, de langstzittende minister-president die Nederland gekend heeft. Een bijzondere politicus, die werelden met elkaar verbond. Een ondernemer in de politiek, idealistisch en pragmatisch, intellectueel en hands-on, katholiek in de polder, altijd bereid om even met je mee te denken. Het CDA is Ruud Lubbers heel dankbaar voor alles wat hij ons land en voor onze partij betekend heeft. We zijn heel verdrietig om zijn overlijden en zullen hem zeer missen.

’Het bestuur van het CDA en de CDA Tweede Kamerfractie leven mee met zijn vrouw Ria, zijn kinderen en kleinkinderen. 

Lees hier een uitgebreid in memoriam over Ruud Lubbers.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.