28 maart 2022

Project Bethelkerk: modern wonen met een maatschappelijk hart

Al vanaf mijn start in de Provinciale Staten van Zuid-Holland – inmiddels 3 jaar geleden - heb ik namens het CDA gepleit voor meer variatie in de woningbouw. Want er is meer mogelijk naast projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en bouwbedrijven. Wat denk je van particulieren die samen een woonproject willen opzetten? Zij zouden meer ruimte moeten krijgen op de woningmarkt. Natuurlijk, dat is niet eenvoudig. De ruimte is beperkt, de concurrentie enorm en het kost veel tijd. En heel veel planning.

Ik denk dat het hoog tijd is dat mensen een veel grotere inbreng hebben in hoe appartementen en huizen eruit moeten zien en worden ingedeeld. Want de samenleving is veranderd. We werken meer thuis, we wonen met steeds minder mensen in een woning, kinderen wonen vaak op twee plaatsen en ouderen blijven langer zelfstandig wonen. En vergeet niet dat mensen enorm creatief zijn! Dat moet zichtbaar worden, juist in hun woning. Dus om die creativiteit een steuntje in de rug te geven, heeft de provincie Zuid-Holland dit jaar een subsidiepot van in totaal €250.000 beschikbaar gesteld voor het stimuleren van (innovatieve) collectieve wooninitiatieven.

Bij de Bethelkerk in Den Haag werd de eerste subsidietoekenning uitgereikt aan het wooncollectief De Symfonie van de stichting Naaste Buren. En daar mocht ik ook bij zijn. Een prachtig moment! Deze Bethelkerk wordt in samenwerking met een groep particulieren verbouwd tot twaalf woonappartementen voor mensen van allerlei leeftijden en achtergronden. En een bonuspunt: het gebouw behoudt een maatschappelijke functie voor de buurt en krijgt een collectieve tuin. Mijn collega Statenlid Michel Rogier was drie jaar geleden bij de start van dit initiatief. En nu ligt er een prachtig ontwerp waar iedereen - met recht - ontzettend trots op kan zijn!

Moniek van Sandick

Meer informatie over de subsidieregeling plankosten collectieve wooninitiatieven Zuid-Holland op zuid-holland.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.