10 maart 2022

Provincie besluit tot versnelde legalisering PAS-melders

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 9 maart heeft Provinciale Staten in Zuid-Holland een motie aangenomen om nog in deze Statenperiode een besluit te nemen over legalisering van PAS-meldingen. Daartoe riep het CDA Zuid-Holland op samen met de fracties van VVD en ChristenUnie/SGP. Het is een belangrijke stap in de Stikstofcrisis en het voortbestaan van veel agrarische ondernemers.

Het is juli 2015 als er gestart wordt met het Programma Aanpak Stikstof (PAS); maatregelen om de toenemende neerslag van stikstofverbindingen en daarmee de belasting op de natuur te reduceren. Tijdens dit programma werd gekeken naar de hoeveelheid stikstofneerslag die bepaalde activiteiten veroorzaakten, waaronder activiteiten in de landbouw. Onder bepaalde voorwaarden konden activiteiten met minimale toename van de stikstofneerslag doorgaan met een zogenaamde PAS-melding onder de Wet Natuurbescherming. Op deze manier werden de lasten verlicht voor initiatiefnemers van deze activiteiten.

Dit veranderde in mei 2019, toen de Raad van State oordeelde dat een PAS-melding in strijd was met de Europese Habitatlijn. Projecten die stikstofneerslag veroorzaken werden voortaan verplicht om een vergunning aan te vragen. De eerder geaccepteerde PAS-melding is dus niet legaal meer.

Veel bedrijven in Zuid-Holland met enkel een PAS-melding worden nu geconfronteerd met rechtszaken vanwege het ontbreken van een vergunning. Daardoor krijgen deze bedrijven bovendien geen financiering bij een bank voor bedrijfsontwikkeling en bedrijfsovername.

“Na de uitspraak van de Raad van State zijn er nog geen concrete stappen gezet om deze bedrijven te helpen,” aldus CDA-Statenlid Jaco Kastelein, initiatiefnemer van de motie. “Het is echt een kip-en-ei verhaal. Doordat bedrijven geen vergunning hebben, kunnen ze geen financiering krijgen om te verduurzamen, en die verdere verduurzaming is nodig om een vergunning te krijgen.” Volgens Kastelein is er geen overzicht van welke hoeveelheid stikstof er nodig is om de reeds gedane en geaccepteerde PAS-meldingen te legaliseren naar een Natuurwet Beschermingsvergunning. “Dat moet echt snel veranderen.”

Het CDA riep daarom samen met VVD en ChristenUnie/SGP op om – in samenwerking met de andere provincies en het Rijk – nog voor de provinciale verkiezingen in 2023 met een voorstel te komen om de PAS-meldingen om te zetten in legale Natuurwet Beschermingsvergunningen, zodat hier in deze Statenperiode nog een besluit over kan worden genomen. Kastelein: “Met deze motie proberen we dus versneld duidelijkheid te krijgen voor onze agrarische bedrijven.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.