08 april 2019

Provincie start onderzoek voor huisvesting van arbeidsmigranten

Het AD berichte afgelopen woensdag 3 april dat de provincie Zuid-Holland nieuwe mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten onderzoekt. Een urgent probleem dat de vorige CDA-Statenfractie op de politieke agenda heeft gezet en dat nu actief door de provincie wordt opgepakt.

De groep arbeidsmigranten is de afgelopen jaren enorm gegroeid en veel Zuid-Hollandse bedrijven zijn sterk afhankelijk van deze groep. Alleen in 2017 was er al behoefte aan 55.000 logiesplekken in de provincie Zuid-Holland.

Om deze reden heeft de vorige CDA-Statenfractie eind 2018 al aandacht gevraagd voor de huisvesting van deze arbeidsmigranten. Naar aanleiding daarvan is door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland toegezegd een beleidsbrief over deze problematiek op te stellen.

CDA-gedeputeerde Adri Bom-Lemstra is blij dat de provincie nu werkt aan een concrete uitwerking van dit beleid. “Wij gaan onderzoeken of we huisvesting op bedrijventerreinen mogelijk moeten maken, wat nu nog niet is toegestaan. Dit zou een oplossing kunnen zijn, maar is nog geen uitgemaakte zaak,” aldus de gedeputeerde.

De provincie werkt in overleg met verschillende stakeholders aan de uitwerking van het programma en verwacht voor de zomer meer duidelijkheid te kunnen geven op de te nemen acties. De nieuwe CDA-Statenfractie, die sinds de verkiezingen van 20 maart begonnen is aan haar vierjarige periode, zal de ontwikkelingen op de voet volgen.

Lees hier het artikel van het AD.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.